• چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ -
  • 14/04/2021

1800 حلقه چاه آب ها غیر مجاز در کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال ۹۶ در قالب طرح همیاران آب 1800 حلقه چاه آب های سطحی و عمقی که غیر مجاز بودند پر و مسلوب المنفعه شدند و در کمیسیون مربوطه با جدیت همکاران قضایی اجازه صدور پروانه بهره برداری به چاه های غیر مجازی که به  آبهای زیرزمینی ضرر می رساندند داده نشده است
اخبار مرتبط
نظرات شما