• یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ -
  • 05/07/2020

در نیمه نخست سال 98 رقم خورد

رشد 73درصدی فروش ریالی گل گهر

فروش ریالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در بورس با رشد 73درصدی در نیمه نخست امسال مواجه شد. این خبری است که پس از انتشار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) در سال مالی منتهی به 29 اسفند 98 اعلام شده است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر همچنین رشد 15درصدی ارزش بازار را در مدت شش ماه 98 کسب کرده است. مشخصات دیگری که صورت های مالی کگل در این دوره دارد، به شرح زیر است:

افزایش 70 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 37,518,570 میلیون ریال به مبلغ 63,796,200 میلیون ریال رسیده است)

افزایش 61 درصدی سود ناخالص 6 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 18,055,528 میلیون ریال به مبلغ 29,092,220 میلیون ریال رسیده است)

افزایش 49 درصدی سود عملیاتی 6 ماهه 1398 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 18,417,092 میلیون ریال به مبلغ 27,480,588 میلیون ریال رسیده است)

افزایش 50 درصدی سود خالص 6 ماهه 1398 و تحقق سود 724 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 17,325,004 میلیون ریال به مبلغ 26,058,372 میلیون ریال رسیده است)

نکته قابل توجه این است که سود هر سهم بر مبنای سرمایه ۳۶ هزار میلیاردی محاسبه شده که بر اساس سرمایه جدید ۴۸ هزار میلیاردی سود هر سهم ۵۴۲ ریال است.

اخبار مرتبط
نظرات شما