• دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 03/08/2020

چک اجاره؛ چاقویی دو لبه برای مالک و مستاجر

چطور چک اجاره بنویسیم؟

نوشتن درست چک اجاره یکی از مهمترین بخش‌ها در عقد قرارداد اجاره است که نیاز به اطلاعات تخصصی و حقوقی دارد. اگر به این بخش توجه نشود و دقت لازم به خرج داده نشود، ممکن است هر دو طرف قرارداد متضرر شوند طوری که جبران زیان متحمل شده بسیار سخت باشد.

افزایش قیمت‌ خرید خانه در کلان شهرها، وضعیت اجاره خانه را هم تحت تاثیر قرار داده و تعداد بیشتری از افراد به اجاره کردن خانه روی آورده‌اند. اینکه قیمت‌ها یا شرایط مالکان چطور شده و مستاجرها چه شرایطی پیدا کرده‌اند موضوعی است که اهمیت دقت به شرایط حقوقی اجاره خانه را مهمتر از قبل کرده است. یکی از مهمترین بخش‌هایی که در اجاره خانه یا حتی اجاره واحد تجاری باید به آن دقت بسیار زیادی داشت، چک اجاره است.

نوشتن درست چک اجاره یکی از مهمترین بخش‌ها در عقد قرارداد اجاره است که نیاز به اطلاعات تخصصی و حقوقی دارد. اگر به این بخش توجه نشود و دقت لازم لحاظ نشود، ممکن است هر دو طرف قرارداد متضرر شوند طوری که جبران زیان متحمل شده بسیار سخت باشد. به طور کلی اولین چیزی که در نوشتن چک جلب توجه می‌کند جاهای خالی است که باید پر شوند. البته این جاهای خالی به ظاهر پر کردن آن ساده است؛ در صورتی که شخص تجربه کافی در چیزی که در جای خالی می‌نویسد نداشته باشد ممکن است متضرر شود.

تقریبا اولین جایی که روی چک برای پر کردن دیده می‌شود، بخش تاریخ است. سفید گذاشتن جای تاریخ به این معناست که دارنده‌ چک هر زمان که بخواهد می‌تواند به بانک مراجعه و مبلغ چک را دریافت کند. بهتر است تاریخ چک، هم به عدد و هم به حروف نوشته شود تا احتمال تغییر دادن آن کمتر شود. باید دقت کرد که حتما اسم فردی که چک متعلق به اوست هم نوشته شود و از نوشتن «حامل» جدا خودداری شود.

بخش بعد که باید در چک تکمیل شود، مبلغ چک است. بهتر است مبلغ مورد نظر را هم به عدد، به حروف و هم به ریال و به تومان نوشت. همچنین باید بدانیم که مرسوم است روی مبلغ را با چسب شفاف می‌پوشانند تا امکان تغییر مبلغ وجود نداشته باشد. باید دقت کرد که هیچوقت چک سفید امضا یا همان چک بدون مبلغ به کسی داده نشود. وقتی به شخصی چک سفید امضا داده می‌شود، این معنی را می‌دهد که فرد گیرنده حق دارد هر عددی روی آن بنویسد!

شاید یکی از مهمترین بخش‌های چک که در ظاهر وجود ندارد، نوشتن موضوع چک است. اگر در وجه چک عبارت «بابت» یا شرطی نوشته شود، وصول چک منوط به اجرا و اثبات موضوعی می‌شود که چک بابت آن کشیده شده است. بنابراین بهتر است در چک نوشته شود: «بابت قرارداد اجاره» یا هر قید و شرطی که چک بابت آن کشیده می‌شود، اینکه برای اجاره خانه در یک شهر چکی تنظیم شده است باید دقت شود که در متن آن حتما ذکر شده باشد.

بدیهی است که شرایطی مثل پر کردن چک با یک خودکار، واگذار نکردن پر کردن بخش‌هایی از چک به دیگران، بدون خط خوردگی بودن، چسباندن چسب روی بخش‌های مهم چک موارد دیگری است که باید رعایت شود.

اخبار مرتبط
نظرات شما