• یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ -
  • 05/07/2020

گزارش «اقتصاد کرمان»؛

جزییات لایحه بودجه ۹۹ کل کشور

لایحه بودجه ۹۹ کل کشور از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. لایحه بودجه سال آینده، بالغ‌بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده به 563 هزار میلیارد تومان رسیده که ۸٫۲۶ درصد بیش از بودجه عمومی سال جاری است.

لایحه بودجه سال ۹۹ به‌عنوان سند دخل‌وخرج کشور در سال آینده،از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۸٫۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.

از سوی دیگر دولت در نظر دارد حقوق کارکنان خود را ۱۵ درصد افزایش دهد و هزینه موردنظر جبران خدمت کارکنان در سال آینده را ۱۹٫۱۲ درصد افزایش داده است.

یکی از خصوصیت‌های لایحه بودجه ۹۹، کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و واگذاری شرکت‌ها آن را جبران کند.

در ادامه، جدولی از ارقام شاخص لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است که در مقایسه با ارقام مصوب در قانون بودجه سال جاری، می‌تواند نمای روشن‌تری از استراتژی دولت در دخل‌وخرج کشور در سال ۹۹ ارائه دهد.

جزئیات سند دخل‌وخرج دولت در سال ۹۹  مبلغ به هزار میلیارد تومان

عنوان

قانون بودجه سال ۹۸

لایحه بودجه سال ۹۹

درصد تغییر

ماده‌واحده بودجه 99

1,744

1,988

13.99

منابع عمومی بودجه

448

484

8.04

درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

71

79

11.27

مصارف بودجه عمومی

520

563

8.27

بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی

1.277

1.483

16.13

درآمدهای مالیاتی

154

195

26.97

هزینه جبران خدمت کارکنان

95

113

19.12

یارانه

12

3

73.31-

کمک‌های بلاعوض

6

6

6.74-

رفاه اجتماعی

123

131

6.57

سایر هزینه‌ها

61

88

42.94

درآمد فروش نفت و فرآورده‌های نفتی

143

48

66.12-

منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول

5

50

1001

منابع حاصل از طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

1

1

0

منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی

44

80

81.82

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی

4

11

219.08

منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی

0

30

+

 

اخبار مرتبط
نظرات شما