• جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 03/04/2020

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

38 محصول کشاورزی کرمان تحت پوشش بیمه

با توجه به اینکه بخش کشاورزی در یک محیط باز قرار دارد و گیاهان زنده هستند و از همه عوامل تاثیر پذیرهستند ، حضور ارگانی مانند صندوق بیمه محصولات کشاورزی ضروری می باشد این صندوق در بانک کشاورزی قرارداشته و کار بیمه و ارزیابی خسارت را انجام می دهد.

عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان  گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی در یک محیط باز قرار دارد و گیاهان زنده هستند و  از همه عوامل تاثیر پذیرهستند ، حضور ارگانی مانند صندوق بیمه محصولات کشاورزی ضروری می باشد این صندوق  در بانک کشاورزی قرارداشته و کار بیمه و ارزیابی  خسارت را انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه تقریبا کلیه محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، گفت:  در استان کرمان 38 محصول تحت پوشش بیمه قرار گرفتندکه از این میزان 20 محصول باغی،7 محصول زراعی و 7 محصول دامی شامل دام سبک، سنگین، زنبور عسل، شیلات، جوجه، مرغ و... می باشند
وی افزود: همچنین گلخانه ها و سازه های گلخانه ای نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
سعیدی با اشاره به اینکه بعضی محصولات خاص که توسعه آنچنانی ندارند تحت پوشش بیمه نیستند افزود: اگر جایی کشاورزان تقاضا دارند که محصولشان تحت پوشش بیمه قرار گیرد  می توانند مراجعه کنند تا بررسی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به ابراز نارضایتی کشاورزان گفت: کشاورزان عزیز در هنگام دریافت خسارت بایستی توجه داشته باشند که صندوق بیمه، غرامت  هزینه را پرداخت می کند نه در آمد کشاورزان را،  چون 70 درصد هزینه درآمدی را کشاورز در قالب یارانه دریافت می کند و چنانچه کشاورز خواهان دریافت بیمه درآمد هم باشد بایستی مبلغ بیشتری  جهت بیمه محصولات خود پرداخت نماید.
وی با اشاره به ارزان بودن مبلغ بیمه محصولات کشاورزی افزود: بیمه پایه که تقریبا برای همه محصولات اجباری می باشد که کشاورزی بایستی ابتدا بیمه پایه رو انجام دهد و سپس بیمه تکمیلی را انجام دهد.
وی افزود: برای گندم و دام بر اساس بند سه ماده 33 برنامه ششم ، بیمه پایه اجباری شده است
وی با اشاره به اینکه در مرغداری ها خطرات زیادی و جود دارد و در صورت وقوع خسارت هزینه سنگینی را مرغدار متحمل می شود افزود: جوجه یکروزه خودش بیمه است واگر کانون و واحد مرغداری دچار حادثه شود بیمه پایه فعال است و می تواند خسارت را جبران کند.
سعیدی ادامه داد: چنانچه مرغدار بیمه الحاقی وتکمیلی را نیز داشته باشد، به هر میزان که خسارت ببینه با گزارش دادن به صندوق بیمه و بازدید صندوق بیمه و همکاری دامپزشکی خسارت  پرداخت می شود.
وی افزود: قراردادی که  بین بیمه گذار و بیمه گر نوشته می شود مشخص است و بیمه گر  بایستی به تمامی تعهدات خود عمل می کند
وی در ادامه گفت: در سال 97 مبلغ 320 میلیارد تومان جمع غرامتی بوده که بیمه  به کشاورزان پرداخت نموده  است ولی دریافتی بیمه ازبیمه گذاران 54 میلیارد تومان  بوده است که نزدیک به 6 برابردریافتی، غرامت پرداخت کرده است و غرامت ها بر اساس خسارت هایی بوده که وارد شده است

عباس سعیدی در ارتباط با نرخ گذاری محصولات کشاورزی گفت: نرخ گذاری محصولات کشاورزی را دولت انجام نمی دهد و تابع عرضه و تقاضای بازار است. چنانچه قیمت  افت کند و به هر دلیلی  بازارنوسان پیدا کند، قاعدتا سازمان تعاون روستایی وارد عرصه بازار شده مجوز لازم را می گیرد و خرید تضمینی یا خرید حمایتی را انجام تا قیمت به جایگاه  واقعی خودش برسد
اخبار مرتبط
نظرات شما