• یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ -
  • 23/02/2020

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان:

برداشت 9 هزار تن مرکبات در شهداد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت:کل سطح زیر کشت مرکبات در سطح شهرستان کرمان 735 هکتار است که 160 هکتار غیر بارور و 575 هکتار بارور و اقتصادی است.

مسعودی تصریح کرد: برداشت مرکبات از اواسط آبان ماه آغاز و انتظار می رود تا بهمن ماه ادامه داشته باشد.
مسعودی ابراز داشت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری میزان تولید این محصول حدود 1725 تن با متوسط عملکرد 3 تن در هکتار باشد.
وی با اشاره به اینکه بخش شهداد در شهرستان کرمان کل سطح زیر کشت مرکبات را به خود اختصاص داده است، افزود: بیشترین سطح زیر کشت مرکبات مربوط به منطقه اندوهجرد و سپس چهارفرسخ می باشد و سطح زیر کشت اولیه در منطقه 992 هکتار با تولید 9014 تن بوده است که طی سال های اخیر بر اثر خشکسالی و کمبود بارندگی کاهش سطح و در نتیجه تولید داشته ایم.
مسعودی اظهار داشت: انواع مرکبات کشت شده در منطقه شامل پرتقال، گریپ فروت، نارنگی، نارنج، لیموشیرین و لیموترش است.
اخبار مرتبط
نظرات شما