• دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 06/04/2020

از نظر ارزش بازار؛

«گهرزمین» دومین شرکت فرابورسی ایران شد

سهام شرکت گهرزمین در تاریخ 26 آبان ماه 1397 در بازار دوم فرابورس ایران با قیمت 6800 ریال کشف قیمت شد و در دوره یک ساله با بازدهی 270 درصدی به قیمت 17350 ریال رسید و در حال حاضر و با ارائه گزارش عملکرد مناسب تولید و فروش به قیمت 21هزار ریال رسیده است.

شرکت گهرزمین از نظر ارزش بازار بعداز پتروشیمی مارون دومین شرکت بزرگ پذیرفته شده در بین شرکت های فرابورسی است و با ارزش بازار بیش از 256 هزار ملیارد ریالی در رتبه 16 شرکت های بزرگ بازار سرمایه قرار دارد.گهرزمین در دوره 14 ماهه حضور خود در بازار سرمایه توانسته است بازدهی 320 درصدی کسب کند این درحالی است که بازدهی شاخص IFX (شاخص کل فرابورس) در طی یک سال گذشته رشد 113 درصدی را داشته است.

اخبار مرتبط
نظرات شما