• سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 14/07/2020

تورم اجاره‌ بهای مسکن شهری در کدام استان‌ها بیشتر بوده است؟

افزایش 17/1 درصدی تورم اجاره بها در کرمان

اجاره بها در مناطق شهری ایران در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۲۱٫۶ درصد افزایش داشته و شاخص اجاره در مناطق شهری کشور در فصل پاییز به ۱۶۲٫۸ واحد رسیده است.

شاخص قیمت اجاره بها واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در پاییز امسال در حالی به بیش از ۱۶۰ واحد رسید که نسبت به تابستان امسال ۷٫۲ درصد افزایش داشته است.در پاییز امسال بیشترین افزایش اجاره بها (فصلی) مربوط به استان همدان بوده، به طوری که اجاره بها در این استان در پاییز امسال نسبت به تابستان ۱۳٫۷ درصد افزایش داشته است.آمارها نشان می‌دهد اجاره بها در مناطق شهری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۲۱٫۶ درصد افزایش داشته است.

بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره بها مربوط به استان لرستان با ۳۴٫۸ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰ درصد افزایش است.بر اساس این گزارش،در همین فصل، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره بها در استان کرمان17/1 درصد افزایش داشته و کرمان در جایگاه بیستم در بین استان های کشور قرار گرفته است.

همچنین متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل پاییز امسال برابر با ۳۱٫۲ درصد بوده که نشان می‌دهد حانوارهایی که قرارداد اجاره آپارتمان خود را تمدید کرده‌اند نسبت به خانوارهایی که محل جدیدی برای سکونت انتخاب کرده‌اند به طور متوسط متحمل هزینه‌های بیشتری برای اجاره بها شده‌اند.

اخبار مرتبط
نظرات شما