• دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 17/05/2021

با انتخاب اعضای هیات مدیره؛

کانون کارآفرینی استان کرمان راه اندازی شد

با برگزاری انتخابات کانون کارآفرینی استان کرمان،این تشکل، اعضای هیات مدیره و بازرسان خود را شناخت و به عنوان تشکل پیشگام در حوزه کارآفرینی استان کرمان آغاز به کار کرد.

بر اساس گزارش «اقتصاد کرمان» جلیل کاربخش راوری،رویا اسدی،امیر شمس الدین سعید،محمدحسین اکبری یزدی و مجتبی دهقانی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره کانون کارآفرینی استان کرمان و سیدمحمدابراهیم علوی و حسین نظری به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش،محمدجواد رستمی نیز به عنوان بازرس اصلی و صادق نخعی به عنوان بازرس علی البدل این کانون برگزیده شدند.گزارش «اقتصاد کرمان می افزاید:در انتخابات داخلی کانون کارآفرینی کرمان،رویا اسدی به عنوان رییس هیات مدیره،امیر شمس الدین سعید به عنوان نایب رییس اول و مجتبی دهقانی به عنوان نایب رییس دوم هیات مدیره کانون برگزیده شدند.،همچنین محمدحسین اکبری مسوولیت خزانه دار و مهرداد شمسی مسوولیت دبیری کانون را پذیرفتند.
گفتنی است کانون کارآفرینی استان کرمان به منظور تامین مشارکت هرچه بیشتر کارآفرینان در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه کارآفرینی، نوآوری و فناوری و نیز تحقق اهداف مقرر درقوانین و برنامه های های توسعه ای در عرصه کارآفرینی،نوآوری و فناوری ودرراستای ایفای نقش به عنوان نهاد غیر دولتی در حوزه کارآفرینی در عرصه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا و هم‌افزایی و مشارکت حداکثری اجزا اکوسیستم کارآفرینی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه کارآفرینی و نهادینه‌سازی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در استان، تشکیل گردیده است.
همچنین با توجه به ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری نوین و تقویت اکوسیستم کارآفرینی استان،کانون کارآفرینی استان تمام توان خود را برای جمع کردن همه تشکل‌های حوزه کارآفرینی، ایجاد انسجام و اتحاد بین آنها و زیر یک چتر قرار دادن این مجموعه‌ها به کار خواهد گرفت.
اخبار مرتبط
نظرات شما