• سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 31/03/2020

رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در جنوب استان:

حمایت از جنوب در استفاده از ناوگان داخلی و خارجی حمل کالا

رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در جنوب استان گفت: با تدوین برنامه ای هماهنگ و مدیریت شده از سوی اتاق و اداره کل راهداری جنوب و همچنین مساعدت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، این منطقه در استفاده از حمل مستقیم کالا با بهره وری از ناوگان داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می گیرد.

عباس جبالبارزی، در نشست تسهیل و توسعه سیستم حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان در تهران افزود: برنامه های دیگری در راستای تسهیل سیستم حمل و نقل در سطح ملی برنامه ریزی شده که در میان مدت دستاورد خوبی برای صادرات منطقه جنوب کرمان در پی خواهد داشت.

جبالبارزی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و نیاز به برگزاری نشستی در سطح ملی برای رفع مشکلات موجود بود که خوشبختانه با پیگیری های آقای "حمید عزت آبادی پور" رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران که عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان نیز هستند، این هماهنگی به نحو مطلوب و رضایت بخشی صورت پذیرفت.

وی با تاکید بر اینکه عزم جدی در پیگیری برای تسهیل صادرات از طریق توسعه مطلوب سیستم حمل و نقل جنوب کرمان وجود دارد، بیان کرد: در حال حاضر از موضوعات مهم و حائز اهمیت در جنوب کرمان توسعه بازار محصولات کشاورزی و همچنین توسعه سیستم حمل و نقل به نحو مطلوب است. رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در جنوب استان ادامه داد: موفقیت این موضوع مستلزم همراهی و همکاری تمامی صادرکنندگان در مورد صادرات محصولات خود به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی اداره کل گمرگات استان در جیرفت است.

گفتنی است در این نشست رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران، مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری کشور و معاون حمل و نقل راهداری جنوب کرمان حضور داشتند.

اخبار مرتبط
نظرات شما