• جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 14/08/2020

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، مطرح کرد

تحول صنعتی استان با تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ

اقتصاد‭ ‬کرمان‭: ‬خبرهای‭ ‬خوب‭ ‬از‭ ‬تحولات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬معدنی‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬روز‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬معدن‭ ‬از‭ ‬رییس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان،‭ ‬جویا‭ ‬شده‭ ‬ایم‭ ‬در‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬با‭ ‬مهدی‭ ‬حسینی‭ ‬نژاد‭ ‬دستاوردهای‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬معدن‭ ‬بررسی‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬با‭ ‬تدوین‭ ‬سندی‭ ‬راهبردی،‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬افتتاح‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

مهدی‭ ‬حسینی‭ ‬نژاد‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬شعار‭ ‬سال‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کالای‭ ‬ایرانی‭ ‬افزود‭: ‬افتتاح‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬پروژه‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬معدنی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬نوید‭ ‬حرکت‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬استان‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬بود‭.. ‬

وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬فرمایش‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬الگوی‭ ‬استاندار‭ ‬کرمان‭ ‬سندی‭ ‬راهبردی‭ ‬برای‭ ‬حوزه‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬گفت‭: ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬سند‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬36‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬های‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

وی‭ ‬افزود‭: ‬صادرات‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬نیز‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬سند‭ ‬بحث‭ ‬بازرگانی‭ ‬که‭ ‬روزمرگی‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬ارتقا‭ ‬داده‭ ‬شود‭.‬

حسینی‭ ‬نژاد‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬معادن‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬کاری‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬طی‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

وی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬سخنانش‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬ظرفیت‭ ‬معدنی‭ ‬استان‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قانون‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬وقتی‭ ‬حقوق‭ ‬دولتی‭ ‬وصول‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬به‭ ‬معادن‭ ‬باز‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زیرساخت‭ ‬های‭ ‬استان‭ ‬هزینه‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

حسینی‭ ‬نژاد‭ ‬گفت‭: ‬پرداخت‭ ‬15‭ ‬درصد‭ ‬حقوق‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬طی‭ ‬سالهای‭ ‬گذشته‭ ‬پنج‭ ‬صدم‭ ‬درصد‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬بود‭ ‬لذا‭ ‬درسال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬پیگیری‭ ‬نمایندگان‭ ‬مردم‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬استاندار‭ ‬کرمان‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته،‭ ‬موفق‭ ‬شدیم‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬وصولی‭ ‬حقوق‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬بیاوریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بهداشت‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬هزینه‭ ‬کنیم‭.‬

وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬صنایع‭ ‬کوچک،‭ ‬متوسط‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬مادر‭ ‬تعهد‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬اشتغالزایی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬هشت‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬های‭ ‬سازمان‭ ‬اشتغال‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬گفت‭: ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬بین‭ ‬یکهزار‭ ‬و‭ ‬400‭ ‬واحد‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬با‭ ‬صنایع‭ ‬مادر‭ ‬از‭ ‬اولویت‭ ‬های‭ ‬کاری‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پیگیری‭ ‬است‭..‬

حسینی‌نژاد‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬معدن‭ ‬استان‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬سیاستی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دهة‭ ‬90‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬93‭ ‬دنبال‭ ‬کردیم؛‭ ‬اول،‭ ‬اکتشاف‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬سیستم‌های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬به‌روز‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬با‭ ‬توانایی‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬دوم،‭ ‬تبدیل‭ ‬کردن‭ ‬وضعیت‭ ‬موجود‭ ‬بالقوه‭ ‬و‭ ‬ذخایر‭ ‬اثبات‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬بالفعل‭ ‬بود‭.  ‬وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‌که‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬93‭ ‬فرآیندهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬ارزش‭ ‬افزودة‭ ‬ذخایر‭ ‬شناخته‌شدة‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬اکتشافات‭ ‬با‭ ‬سیستم‌های‭ ‬به‌روز،‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬و‭ ‬اشل،‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬پیگیری‭ ‬شد،‭ ‬گفت‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬سند‭ ‬برنامة‭ ‬پنجم‭ ‬و‭ ‬ششم،‭ ‬تلاش‭ ‬کردیم‭ ‬جی‌دی‌پی‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬معدن‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬تولید‭ ‬32‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬کنسانتره،‭ ‬28‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گندله،‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬11‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬آهن‭ ‬اسفنجی‭ ‬و‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬شمش‭ ‬را‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیرة‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬آهن،‭ ‬ظرفیتی‭ ‬برای‭ ‬استان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬هم‭ ‬جزء‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬70‭ ‬تا‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬پیشرفت‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬هم‭ ‬افتتاح‭ ‬شده‌اند‭. ‬

‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬افزود‭: ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامة‭ ‬ششم،‭ ‬تولید‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬55‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬شمش‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬کرمان،‭ ‬به‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬قطب‭ ‬فولادی‭ ‬کشور‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭. ‬

حسینی‌نژاد‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬اکنون،‭ ‬سرمایه‌گذاری‌‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬36‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬است؛‭ ‬ضمن‭ ‬این‌که‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬کاتد‭ ‬مس‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬کارخانة‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تنی‭ ‬کاتد‭ ‬مس‭ ‬در‭ ‬خاتون‌آباد‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭. ‬
وی‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬به‌زودی‭ ‬اولین‭ ‬کارخانه‭ ‬بیولیچینگ‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬50‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬شهربابک‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭. ‬

رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬افزود‭: ‬امسال‭ ‬فاز‭ ‬نخست‭ ‬کارخانة‭ ‬200‭ ‬هزارتنی‭ ‬فروکروم‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ویژة‭ ‬اقتصادی‭ ‬رفسنجان‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬فازهای‭ ‬بعدی‭ ‬این‭ ‬کارخانه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجراست‭. ‬حسینی‌نژاد‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمایش‭ ‬سرزمینی،‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬شهرستان‌های‭ ‬سیرجان،‭ ‬بردسیر،‭ ‬شهربابک،‭ ‬رفسنجان‭ ‬و‭ ‬زرند‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬است‭. ‬

وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‌که‭ ‬اکتشاف،‭ ‬سیاستی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬دنبال‭ ‬کردیم،‭ ‬از‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬کاداستر‭ ‬معدنی‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬زمینة‭ ‬اکتشاف‭ ‬در‭ ‬اشل‭ ‬کلان،‭ ‬46‭ ‬هزار‭ ‬کیلومترمربع‭ ‬از‭ ‬مساحت‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬25‭ ‬پهنه‭ ‬تعریف‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬توانمند‭ ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬اکتشاف‭ ‬درخواست‭ ‬کردیم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬ورود‭ ‬کنند‭. ‬

‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬تهیة‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعاتیِ‌‭ ‬معادن‭ ‬استان‭ ‬برای‭ ‬نخستین‌بار‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬طی‭ ‬دوسه‭ ‬ماه‭ ‬آینده‭ ‬رونمایی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

حسینی‌نژاد‭ ‬افزود‭: ‬این‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬سرمایه‌گذاران،‭ ‬دانشگاهیان‭ ‬و‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬می‌خواهند‭ ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬معدن‭ ‬ورود‭ ‬کنند،‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬وی‭ ‬به‭ ‬شناسایی‭ ‬1‭/‬1‭ ‬میلیارد‭ ‬تن‭ ‬ذخایر‭ ‬معدنی‭ ‬استان‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬اکتشافات‭ ‬تکمیلی،‭ ‬ذخایر‭ ‬معدنی‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬میلیارد‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬

مدیرکل‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬افزود‭: ‬هم‌چنین‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬کاداستر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬4700‭ ‬محدودة‭ ‬معدنی‭ ‬بلاتکلیف،‭ ‬تعیین‭ ‬تکلیف‭ ‬شد‭. ‬حسینی‌نژاد‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬انتقال‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬کرمانی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گفت‭: ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬حفظ‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬نگاه‭ ‬و‭ ‬سیاستی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬شورای‭ ‬معادن‭ ‬استان‭ ‬دنبال‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬توسعة‭ ‬پایدار‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.  ‬

وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‌که‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬ظرفیت‭ ‬معادن‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬شورای‭ ‬معادن‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‭ ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬تا‭ ‬70‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬استان‭ ‬کمک‭ ‬کنیم‭. ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬رونق‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬واحدهای‭ ‬کوچک‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬ضروری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬عارضه‌یابی‭ ‬انجام‭ ‬گرفته،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬درصدِ‭ ‬واحدها‭ ‬مشکل‭ ‬بازاریابی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬می‌تواند‭ ‬توسط‭ ‬صنایع‭ ‬بزرگ‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬

رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬فعال‌سازی‭ ‬معادن‭ ‬کوچک‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ضروری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ایجاد‭ ‬هلدینگ‌هایی‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬تفاهم‌نامه‌هایی‭ ‬با‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬میدکو،‭ ‬ایمیدرو،‭ ‬گل‌گهر‭ ‬و‭ ‬مس‭ ‬سرچشمه‭ ‬منعقد‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬برای‭ ‬رونق‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬معادن‭ ‬کوچکِ‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭. ‬

حسینی‌نژاد‭ ‬افزود‭: ‬اگر‭ ‬این‭ ‬هلدینگ‌ها‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬شکل‭ ‬بگیرد،‭ ‬معادن‭ ‬کوچک‭ ‬می‌توانند‭ ‬مواد‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬استان‭ ‬خریداری‭ ‬کنند؛‭ ‬ضمن‭ ‬این‌که‭ ‬در‭ ‬جاهایی‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬قابلیت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬دارد،‭ ‬توسط‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬فرآوری‭ ‬احداث‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‌که‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬تا‭ ‬سال‭ ‬93‭ ‬در‭ ‬معادن‭ ‬جلال‌آباد‭ ‬و‭ ‬گل‌گهر،‭ ‬حداکثر‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬بود،‭ ‬پُرعیارسازی‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬میدکو‭ ‬در‭ ‬جلال‌آباد،‭ ‬تولید‭ ‬کنسانتره‭ ‬و‭ ‬گندله‭ ‬و‭ ‬فولاد‭ ‬کوره‭ ‬بلند‭ ‬به‌زودی‭ ‬افتتاح‭ ‬می‌شود؛‭ ‬ضمن‭ ‬این‌که‭ ‬در‭ ‬گل‌گهر‭ ‬هم‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬همین‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬

‭ ‬حسینی‌نژاد‭ ‬تشکیل‭ ‬شورای‭ ‬معادن‭ ‬را‭ ‬ازجمله‭ ‬ضروریات‭ ‬برنامة‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‌که‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬پیش‭ ‬می‌برد،‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬تمام‭ ‬جلسات‭ ‬شورای‭ ‬معادن،‭ ‬موضوع‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬حساب‌های‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کردیم‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬واحدهای‭ ‬بزرگ‭ ‬استان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬حساب‌ها‭ ‬تمایل‭ ‬دارند؛‭ ‬بنابراین،‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬هستیم‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬لازم‭ ‬توسط‭ ‬شوراهای‭ ‬هماهنگی‭ ‬بانک‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬واحدهای‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬برطرف‭ ‬شود‭. ‬

رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬تمام‭ ‬ذی‌نفعان،‭ ‬دستگاه‭ ‬قضایی،‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬نظارتی‭ ‬هم‌جهت‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬انتقال‭ ‬حساب‌ها‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬بیشتری‭ ‬اتفاق‭ ‬بیفتد‭. ‬

رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‌که‭ ‬اجرای‭ ‬اصل‭ ‬44‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‌سازی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬جدیت‭ ‬بیشتری‭ ‬دنبال‭ ‬می‌شد،‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬تولید،‭ ‬حوزة‭ ‬استخراج‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬معادن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬واگذار‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬ماحصل‭ ‬آن‭ ‬سرعت‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬بود‭. ‬

حسینی‌نژاد‭ ‬افزود‭: ‬هم‌اکنون،‭ ‬شرکت‭ ‬میدکو‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬22‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬است؛‭ ‬ضمن‭ ‬این‌که‭ ‬اکنون‭ ‬18‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬پیشرفت‭ ‬فیزیکی‭ ‬دارد‭. ‬

اخبار مرتبط
نظرات شما