• چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 27/05/2020

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران خبر داد؛

پذیرش اسلب و بیلت «مس شهید باهنر» در بورس کالای ایران

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران اعلام کرد که کالای مقاطع مسی (اسلب و بیلت) یک شرکت در بازار اصلی این بورس پذیرش شد.

بر اساس این اطلاعیه، پذیرش کالای مقاطع مسی (اسلب و بیلت)، تولید شرکت صنایع مس شهید باهنر، پس از بررسی و مستندات در دویست و پنجاهمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ 25 اسفند ماه در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

اخبار مرتبط
نظرات شما