• چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 27/01/2021

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان خبر داد

ثبت نام ۲۱ هزار کرمانی در طرح اقدام ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: ثبت نامی های مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در حال پالایش است و احتمالا ۳۰ درصد آنها واجد شرایط باشند.

"علی حاجی زاده" اظهار کرد: در برنامه اقدام ملی مسکن در شمال استان کرمان ۱۵ هزار واحد مشخص شده که طی دو مرحله ۲۱ هزار نفر ثبت نام کردند و پالایش در حال انجام است.

وی با بیان اینکه از ۱۰ هزار نفر ثبت نام مرحله اول قریب به ۳۰۰۰ نفر واجد شرایط بودند که تخصیص زمین انجام شده و کار با بنیاد مسکن در حال پیگیری شده است تصریح کرد: ثبت نامی های مرحله دوم نیز در حال پالایش است و احتمالا ۳۰ درصد آنها واجد شرایط باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در ادامه بیان کرد: طرح بازآفرینی شهری از سال ۹۷ آغاز شده و در دو سال ۹۷ و ۹۸ مبلغ ۹ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ برای پروژه ها و بحث تملک استفاده کردیم.

حاجی زاده با اشاره به تسهیلات بافت فرسوده گفت: سهمیه اولیه سال ۹۸ تعداد ۷۰۰ واحد در این بخش بود که به دلیل عدم استقبال تنها ۴۸۰ واحد از تسهیلات یارانه ای ۹ درصدی استفاده کردند.

اخبار مرتبط
نظرات شما