• شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 04/07/2020

گزارش بازار؛

مبادلات «بورس کرمان» در هفته منتهی به هفدهم اردیبهشت

درمعاملات هفته منتهی به هفدهم اردیبهشت99 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 135 میلیون و 817 هزار سهم به ارزش بیش از 1416 میلیارد و 527 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 51 درصد رشد داشته‌است.

58 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 42 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 99822 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم  977923 واحد رسید. شاخص بازار اول با 86148 واحد افزایش به رقم 709001 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 147419 واحد افزایش عدد 2004081 واحد را تجربه کرد.
اخبار مرتبط
نظرات شما