• چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ -
  • 28/10/2020

بررسی «اقتصاد کرمان» از پایش محیط کسب و کار در زمستان 98؛

21 استان،محیط کسب و کار مساعدتری از «کرمان» دارند

بررسی «اقتصاد کرمان» از پایش ملی محیط کسب و کار در زمستان سال 98 می گوید: استان کرمان نسبت به 8 استان دیگر محیط کسب و کار بهتر و نسبت به 21 استان محیط کسب و کار بدتری در زمستان 98 داشته است. این گزارش نشان می دهد وضعیت محیط کسب و کار در استان کرمان در زمستان 98 نسبت به پاییز 98 بدتر شده است...

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در زمستان 1398 نشان می‌دهد که وضعیت فضای کسب و کار نامساعدتر از فصل پاییز 98 شده است. این در شرایطی است که پیش از این در 4 فصل متوالی وضعیت فضای کسب و کار رو به بهبود پیش می رفت.
پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران صورت می گیرد، نشان می دهد که در زمستان گذشته فضای کسب و کار وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است.
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1398، رقم شاخص کل، 6.05 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه‌شده که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398 با میانگین 6.03) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1398 تا حدودی نامساعدتر شده است.
موانع اصلی کسب و کار
در زمستان 1398، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مؤلفه: 1-غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، 3-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوییل و ...) و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
در چهار دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی‌شده بود، اما در 10 دوره اجرا از پاییز 1396 تا زمستان 1398، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی‌شده است.
وضعیت کسب‌وکار در استان‌ها
بر اساس این گزارش،نتایج ارزیابی طرح پایش در زمستان 1398 نشان می دهد که از منظر وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار، استان های مرکزی، آذربایجان غربی، و قزوین دارای محیط کسب وکار مساعدتر و استان های سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دارای محیط کسب وکار نامساعدتری نسبت به سایر استا نها بوده اند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود 74 درصد استان های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار کمتر بوده است.همچنین  به دلیل هم‌زمانی اجرای طرح در کشور و شیوع ویروس کرونا، تعداد پرسشنامه‌های تکمیل‌شده در برخی استان‌ها به حد کفایت نبوده، لذا نتایج استانی طرح در این دوره باید بااحتیاط بیشتری مورداستفاده و استناد قرار گیرند.
گزارش «اقتصاد کرمان» می افزاید: استان کرمان نسبت به 8 استان دیگر محیط کسب و کار بهتری و نسبت به 21 استان محیط کسب و کار بدتری در زمستان 98 داشته است
این گزارش حاکی است:شاخص استانی محیط کسب و کار در استان کرمان در سال نود و پنج 06/6 درصد،در سال نود و شش 80/5 درصد،در سال نود و هفت 27/6 درصد،در زمستان نود و هفت 04/6 درصد،در پاییز سال نود و هشت 01/6 درصد و در زمستانسال گذشته 04/6 درصد بوده است.بر این اساس،شاخص استانی محیط کسب و کار در کرمان در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز همین سال 44/0 درصد و نسبت به زمستان سال نود و هفت 09/0- درصد تغییر داشته است.
این گزارش نشان می دهد وضعیت محیط کسب و کار در استان کرمان در زمستان 98 نسبت به پاییز 98 بدتر شده است
شرایط بخش‌های اقتصادی
براساس نتایج این پایش در زمستان 1398، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی‌شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های سایر فعالیت‌های خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی و ساختمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های سایر فعالیت‌های هنر، سرگرمی و تفریح، املاک و مستغلات و آموزش به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
شاخص کسب‌وکار بر اساس نظریه شین
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1398، عدد 6.19(عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست‌آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398 با میانگین 6.15) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.39 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.50 حاصل‌شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.02 است که در فصل گذشته عدد 5.87 ارزیابی‌شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد محیط جغرافیایی با عدد 5.39 و محیط مالی با عدد 8.60 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. همچنین در این گزارش میزان ظرفیت فعالیت برای 1880 بنگاه اقتصادی به‌طور میانگین 40.34 درصد و شاخص ملی محیط کسب‌وکار با احتساب اثر کرونا معادل 6.10 محاسبه‌شده است.
متن کامل گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طرح پایش ملی کسب‌و کار در زمستان 1398 را از فایل پیوست در «اقتصاد کرمان» دریافت کنید.
گالری عکس
گالری سند
اخبار مرتبط
نظرات شما