• چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 27/05/2020

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد

افزایش 3 برابری اختیارات مدیران استانی برای اعطای تسهیلات

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: طی دو سال اخیر حدود اختیارات تجمعی مدیران استانی و رؤسای شعب در اعطای تسهیلات و اعتبارات به طور میانگین تا سه برابر افزایش یافت.

حسین مهری ضمن بیان مطلب فوق افزود: اختیارات تجمعی اعطای تسهیلات که در ابتدای سال 97 در استانهای خاص (دارای مزیت در توان تخصصی و کارشناسی) و سرپرستی های درجه یک و درجه دو به ترتیب ارقام 150 میلیارد ریال، 120 میلیارد ریال و 70 میلیارد ریال بوده در ابتدای سال جاری به ترتیب به ارقام 467 میلیارد ریال، 365 میلیارد ریال و 207 میلیارد ریال رسیده است.

دکتر حسین مهری خاطر نشان کرد: این تفویض اختیار به سرپرستی ها و شعب در سه مرحله و در راستای تمرکززدایی و چابک سازی این بانک در خصوص اعطای تسهیلات و تصمیم گیری در موارد دیگری مانند وصول مطالبات و بخشش جرایم که پیشتر توسط ارکان اعتباری و مدیریت های ستادی صورت می گرفت به انجام رسید.

وی دلیل افزایش اختیارات را افزایش سرعت در تصمیم گیری و کمک به حل مشکلات صنعتگران و کارآفرینان عنوان کرد و افزود: رسیدگی به تقاضای مشتریان در استان محل طرح با هدف سهولت دسترسی به خدمات بانکی و امکان تعامل بیشتر و استفاده از ظرفیت های مسؤلان استانی انجام می شود.

دکتر مهری افزود: افزون بر آن این امر سبب تقویت روابط متقابل بانک با مشتری شده و امکان جذب و تخصیص بهینه منابع مالی را میسر می سازد و با تقویت بدنه کارشناسی در شعب و سرپرستی ها امکان ارائه مشاوره های تخصصی به صنعتگران برای شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری فراهم می شود.

وی کارکرد دیگر افزایش حدود اختیارات مدیریت های استانی بانک را برقراری توازن منطقه ای و جلوگیری از خروج سرمایه و منابع مالی استان ها دانست و عنوان داشت: فرآیند نظارت و حصول اطمینان از مصرف تسهیلات در محل مناسب از دیگر نتایج استفاده از ظرفیت شعب و سرپرستی ها می باشد.

مدیرعامل این بانک تصریح کرد: ستاد بانک وظیفه ارزیابی عملکرد شعب و سرپرستی ها به صورت ماهانه، فصلی و سالیانه را بر عهده داشته و پشتیبانی و پایش عملکرد را به صورت مستمر انجام می دهد.

مدیرعامل این بانک با اشاره به بازنگری در درجه بندی شعب بیان داشت: با بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد شعب، شعبه مستقل توسعه ملی تهران، سرپرستی استان البرز، سرپرستی استان بوشهر و شعبه شهید شهسواری تبریز رتبه های برتر سال 98 را به خود اختصاص دادند.

اخبار مرتبط
نظرات شما