• سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 26/01/2021

معاون وزیر و رییس کمیسیون نظارت بر تشکل‌های صنعتی و معدنی:

تعویق مجامع انجمن‌های صنایع همگن و خانه‌های صمت بلامانع است

معاون طرح و برنامه و رییس کمیسیون نظارت برتاسیس و فعالیت تشکل‌های صنعتی و معدنی اعلام کرد: مجامع انجمن‌های صنایع همگن و خانه‌های صنعت، معدن در استانها می تواند در زمان دیگری برگزار شود.

سعید زرندی افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم برگزاری جلسات و تجمعات، تا زمان اعلام رسمی از سوی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، عدم برگزاری مجامع از نظر کمیسیون نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل‌های صنعتی و معدنی بلامانع می‌باشد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت کمیسیون نظارت برتاسیس و فعالیت تشکل‌های صنعتی و معدنی افزود: در سال گذشته 14 انجمن صنایع همگن در استان های مختلف تاسیس شد.
معاون طرح و برنامه و رییس کمیسیون نظارت برتاسیس و فعالیت تشکل‌های صنعتی و معدنی گفت: به دنبال تقویت و ارتقای جایگاه انجمن های و تشکل ها در کشور هستیم چرا که معتقدیم تقویت بخش خصوص می تواند کمک بزرگی به حاکمیت و توسعه کشور کند.
زرندی تصریح کرد: دراین راستا، در سال گذشته برخی از اختیارات قابل واگذاری وزارتخانه به خانه های صنعت و معدن تفویض شد.
وی گفت در تمام تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها از انجمن ها و تشکل ها بخش صنعت و معدن استفاده می کنیم و امیدواریم بتوانیم در سال جاری نیز جایگاه آنان را بیشتر ارتقا دهیم .
اخبار مرتبط
نظرات شما