• جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 14/08/2020

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

سه هزار و 100 پروژه استانی و 191 پروژه ملی در استان کرمان وجود دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: سه هزار و 100 پروژه استانی و 191 پروژه ملی استانی شده در استان کرمان وجود دارد که در مجموع بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان اعتبار در موافقت نامه ها برای اجرای آن ها پیش بینی شده و عدد اجرایی آن بیش از مبالغ مطرح شده در موافقت نامه است.

جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در همایش یکپارچگی نظام فنی و اجرایی – افزایش بهره وری استان کرمان به هدف نظام یکپارچه فنی و اجرایی و افزایش بهره وری اشاره و بیان کرد: در حوزه بهره وری با دو واژه کارآیی و اثر بخشی روبرو هستیم که تعمیم این موارد به موضوعات فنی ، اجرایی و عمرانی موجب انجام بهترین کارها به بهترین شکل ممکن منجر شود.
وی تاکید کرد: در حوزه کارآئی به دنبال آن هستیم که کار را به درستی انجام دهیم و در حوزه اثربخشی نیز هدف این است که کارهای درستی را انجام دهیم و بی شک بسیار مهم است.
رودری با اشاره به عدم نظر کارشناسی دقیق در تعریف پروژه های عمرانی، گفت: برخی پروژه ها در شهرستان ها به نحوی طراحی می شوند که جمعیت این منطقه تا افق 50 سال آینده نیز محقق نمی شود و این موضوع در سدها، پل ها و .... نیز دیده می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: سه هزار و 100 پروژه استانی و 191 پروژه ملی استانی شده در استان کرمان وجود دارد که در مجموع بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان اعتبار در موافقت نامه ها برای اجرای آن ها پیش بینی شده و عدد اجرایی آن بیش از مبالغ مطرح شده در موافقت نامه است.
رودری با اشاره به اینکه یک هزار و 230 پروژه استانی در حوزه احداثی و توسعه ای هستند که 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای تکمیل آنها نیاز است، ادامه داد: 42 درصد این پروژه های بیش از 5 سال از زمان آغاز ساخت آنها می گذرد.
وی عنوان کرد: تعدد مراجع تصمیم گیری آسیب زا است و باعث می شود که اولویت ها در اجرا و تکمیل پروژه ها رعایت نشود.
وی با اشاره به اینکه در برخی از نقاط پروژه هایی را می بینیم که اولویت اول کشور نیستند، تاکید کرد: اعتبار ابلاغی استان در سال جاری یک هزار و 733 میلیارد تومان است که 66 درصد آن در قالب ردیف ها و تبصره ها است و بخش دیگر نیز به خوبی محل هزینه کرد آنها مشخص شده است.
وی با تاکید بر اینکه 46.5 درصد تخصیص اعتبارات تملک استان کرمان انجام شده است، گفت: هنوز عمیقا به بحث واگذاری پروژه ها نرسیده ایم و شاید اعتقادی  به آن نداریم و برای حل این مشکل باید به سمت مشارکت های عمومی و خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام حرکت کنیم.
وی اظهارکرد: نگاه ما به عنوان دولت در استان با تاکید استاندار کرمان بر این است که شأن و جایگاه مشاوران و پیمانکاران حفظ شود و از آن حمایت شود تا این جایگاه روز به روز تقویت شود.
وی ادامه داد: دراستان کرمان در حد مقدورات تفاهم نامه ای با مشاوران و پیمانکاران منعقد شده و نظرات آنها دریافت می شود تا متناسب با چارچوب قانونی برای حل مسائل آنها کمک کنیم.
اخبار مرتبط
نظرات شما