• چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -
  • 23/09/2020

با تصویب کمیته عرضه بورس کالا؛

شمش فولادی مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان، پذیرش شد

مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران طی صدور اطلاعیه های مجزا، از پذیرش میلگرد، شمش و ناودانی فولادی، شمش روی و تیرآهن، پنج شرکت در بازار اصلی این بورس خبر داد.

براساس اطلاعیه های صادره، پذیرش ۶۰ هزار تن کالای میلگرد فولادی (کالای مشتری) تولید شرکت فولاد البرز ایرانیان که شرکت گسترش خدمات فولاد فراطرح مسئولیت عرضه آن را بر عهده دارد، پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و پنجاه و نهمین جلسه کمیته عرضه مورخ ۳۱ تیرماه جاری، در بازار اصلی شرکت بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین، کالای شمش فولادی تولید شرکت مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان، پس از بررسی مدارک و مستندات در جلسه اخیر کمیته عرضه در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شد.

در این جلسه، کمیته عرضه بورس کالای ایران ۱۰ هزار تن کالای ناودانی فولادی تولید شرکت فولاد البرز ایرانبان، عرضه کننده گسترش خدمات فولاد فرا طرح، را نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی بورس کالا پذیرش کرد.

این کمیته همچنین پذیرش شمش روی تولید شرکت صنایع شیمیایی زنجان بهپو را نیز در بازار اصلی بورس کالای ایران به تصویب رساند.

همچنین، کمیته عرضه بورس کالای ایران با پذیرش ۲۰ هزار تن کالای تیرآهن تولید شرکت فولاد البرز ایرانیان، عرضه کننده گسترش خدمات فولاد فرا طرح، در بازار اصلی موافقت کرد.

اخبار مرتبط
نظرات شما