• دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ -
  • 25/01/2021

در جلسه مجمع عمومی انجمن،انجام شد؛

انتخاب هیات مدیره انجمن تخصصی برق و الکترونیک استان کرمان

در ادامه برگزاری مجامع انجمن های تخصصی همگن خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان،نوبت به برگزاری مجمع انجمن تخصصی همگن برق و الکترونیک استان کرمان رسید.در مجمع عمومی این انجمن تخصصی، مجید نورانی به عنوان رییس هیات مدیره و مسعود زارع عسکری به عنوان نایب رییس هیات مدیره انجمن برگزیده شدند...

در این مجمع همچنین امیرخسروشهریاری به عنوان خزانه دار ،مهدی هاشمی به عنوان عضوهیات مدیره و دبیر انجمن و هوشنگ نوری به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.
گالری عکس
اخبار مرتبط
نظرات شما