• سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ -
  • 19/01/2021

در جلسه مجمع عمومی انجمن،انجام شد؛

انتخاب هیات مدیره انجمن فرآوری مواد معدنی استان کرمان

در آخرین روز برگزاری مجامع انجمن های تخصصی همگن خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمان،نوبت به برگزاری مجمع انجمن تخصصی همگن فرآوری مواد معدنی استان کرمان رسید.

در مجمع عمومی این انجمن تخصصی،محمدعلی نژاد محمودی(مجتمع فروآلیاژ رباط) به عنوان رییس هیات مدیره و سیدعلی موسوی(شرکت عرصه تجارت ایرانیان) به عنوان نایب رییس هیات مدیره برگزیده شدند.
در این مجمع همچنین، حامد عاشورزاده(شرکت فرومولیبدن کویر رفسنجان) به عنوان خزانه دار، حسن درویش (شرکت سیمان ماهان کرمان) و حسن باقرپور(شرکت فرومولیبدن توسعه بابکان) به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و محمدجواد اسماعیلی به عنوان دبیر انجمن، انتخاب شدند.  
اخبار مرتبط
نظرات شما