• سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ -
  • 19/01/2021

رئیس انجمن شرکتهای دانش بنیان استان، خبر داد

تدوین طرح اجرایی توسعه فن آوری و نوآوری استان کرمان

رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان با بیان اینکه یکی از اصلی ترین عوامل رشد پایدار هر منطقه توسعه فناوری و نوآوری است،افزود: متاسفانه عدم ارتباط موثر اجزای اکوسیستم فناوری و شناخت نامناسب آنها از مسئولیت ها و وظایف خود در حوزه فناوری، باعث عدم شکل گیری پیوسته و موثر اکوسیستم نوآوری در استان شده است.

دکتر عماد جمعه زاده افزود: برای شناخت خلاء های موجود و ارائه پیشنهادات اجرایی در جهت شکل گیری موثر اکوسیستم فناوری، تهیه و تدوین سند اجرایی توسعه فناوری و نوآوری استان کرمان در سی امین جلسه شورای گفتگو استانی تصویب و جزء برنامه های اجرای مصوب سال ۹۹ ستاد اقتصاد مقاومتی استان قرار گرفت. وی اظهار داشت:در حال حاضر سند مذکور توسط انجمن شرکت های دانش بنیان استان با محوریت بخش خصوصی و حمایت شرکت شهرک های صنعتی و همکاری اجزای اکوسیستم در حال آماده سازی است و تا پایان سال جاری تکمیل می شود. به گزارش روابط عمومی انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان،جمعه زاده با بیان اینکه سند مذکور نقشه راه اجرایی برای تعامل و همکاری بازیگران اکوسیستم نوآوری استان است، اظهار داشت: در این سند ضمن تعیین اجزای اصلی اکوسیستم و پیشنهاد مدل ارتباطی آنها، نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدات (SWOT) هرکدام از بازیگران شناسایی و پیشنهادات اجرایی برای برطرف کردن خلاء های موجود ارائه خواهد شد.
اخبار مرتبط
نظرات شما