• یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ -
  • 25/10/2020

برگزاری میز ملی صادرات خرما؛

تاکید بر حفظ برندهای خرمای ایران در بازارهای هدف صادراتی

میز ملی صادرات خرما با حضور حمید زادبوم معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران،محسن رشیدفرخی رییس انجمن ملی خرمای ایران ،نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران و کرمان و نمایندگان مناطق خرماخیز کشور با اولویت اجرای سیاست‌های کلان توسعه صادرات برگزار شد.

در این نشست ضمن اشاره بر ضرورت بسترسازی قانونی و سیاستی برای تشویق و ترغیب صادرکنندگان معتبر و متعهد بخش کشاورزی و استمرار صادرات از طریق ثبات سیاست‌ها و مقررات اثربخش و واقع‌بینانه از سوی همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط تاکید شد.

همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مناطق تولیدکننده خرما، تشکل‌ها و صادرکنندگان با تأکید بر حفظ و ماندگاری محصول و برندهای خرمای ایران در بازارهای هدف، از سازمان توسعه تجارت ایران، هماهنگی در صادرات و رفع موانع و چالش‌های موجود در صادرات این محصول را مطالبه کردند.

در این جلسه، مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوعات کنترل و بازرسی استانداردهای کیفی محصول خرما در کارگاه‌های تولید، نگهداری و سردخانه‌ها، شناسنامه‌دار کردن باغات خرما، کنترل محصول در مبداء تولید جهت عاری بودن آن از آفات و بیماری‌ها، ایجاد دسترسی بنگاه‌های صادراتی به سامانه‌های بانک مرکزی برای ارزیابی تراز تعهدات ارزی بنگاه‌ها، کمک به افزایش راندمان کمی و کیفی تولید در باغات خرما، تامین سموم شیمایی استاندارد و با کیفیت برای حفظ محصول خرما در انبارها و سردخانه‌ها و مرحله حمل کانتینری به بازارهای هدف و تامین مالی جهت کمک به تولیدکنندگان خرما در مناطق تولیدی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، میز ملی صادرات خرما با حضور نمایندگان مردم شهرستان‌های جیرفت، بم، دشستان و سیرجان و دستگاه‌های اجرایی، کمیته‌‎های تخصصی کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران، تشکل‌های صادراتی خشکبار و خرما و صادرکنندگان نمونه ملی خرما به ریاست زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در محل این سازمان برگزار شد.

اخبار مرتبط
نظرات شما