• چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ -
  • 21/10/2020

بررسی شرایط و مشکلات در سه شهرستان جنوبی؛

بازدید رییس نظام مهندسی ساختمان استان از نمایندگی های جنوب کرمان

علیرضا گلستانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان از نمایندگی های این سازمان در سه شهرستان جنوبی استان بازدید کرد.

 در این بازدید که علیرضا قزوینی، عضو شورای مرکزی و  خزانه دار، مرتضی دانشور عامری، مدیر امور نمایندگی ها و امین کافی زاده، مدیر بازرسی فنی گاز،رییس سازمان را همراهی می کردند، از نمایندگی سازمان در شهرستان های جیرفت، کهنوج و عنبرآباد بازدید شد.
در جیرفت و در جلسه مشترک با نمایندگان اعضای سازمان، مشکلات سیستم ارجاع نظارت در این شهرستان بررسی شد.
 در شهرستان کهنوج نیز رییس سازمان به مدیر دفتر نمایندگی برای تهیه کردن زمین، برای احداث ساختمان دفتر نمایندگی ماموریت داد. در این دیدار مدیر دفتر نمایندگی شهرستان کهنوج مامور شد که با هماهنگی مدیریت اجرایی شهرستان قلعه گنج، زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات توسط اعضای سازمان در این شهرستان را فراهم کند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و همراهان همچنین از دفترهای نمایندگی سازمان در شهرستان عنبرآباد بازدید کردند.
در شهر راین، عملیات اجرایی حصار زمین سازمان نیز مورد بازدید قرار گرفت.
اخبار مرتبط
نظرات شما