• چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ -
  • 26/02/2020

طی احکامی از سوی استاندار کرمان؛

سرپرستان فرمانداری‌های جیرفت، عنبرآباد و رودبارجنوب منصوب شدند

استاندار کرمان با صدور احکامی جداگانه، سرپرستان فرمانداری های شهرستان های جیرفت، عنبرآباد و رودبار جنوب منصوب شدند.

با توجه به استعفا و تقاضای بازنشستگی احمد امینی روش، فرماندار جیرفت؛ دکتر فدائی استاندارکرمان، ابوذر عطاپور وزیری را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان جیرفت منصوب کرد.

همچنین استاندار کرمان با صدور حکمی محمود رئیسی را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان عنبرآباد منصوب کرد.

برپایه این گزارش، استاندارکرمان، منصور خانه گیر، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری رودبار جنوب را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان رودبار جنوب منصوب کرد.

محمود رییسی پیش از این بخشدار مرکزی کرمان و ابوذر عطاپور وزیری فرماندار رودبار جنوب بود.
اخبار مرتبط
نظرات شما