• پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ -
  • 22/10/2020

۸۴ درصد افزایش سرمایه‌گذاری در کارنامه یکساله ثبت شد؛

رشد ۶۱ درصدی سرمایه‌گذاری بورسی «سرچشمه»

میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت «سرمایه‌گذاری مس سرچشمه» در حوزه سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس طی مرداد ۹۹ به نسبت ماه گذشته ۶۱ درصد رشد به همراه داشته است.

شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۹۹.۰۵.۳۱، مجموع سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس را مبلغی بالغ بر ۸.۴۳۸.۶۳۵ میلیون ریال در انتهای دوره به ثبت رسانده است.

در این ماه بیشترین حجم از سرمایه‌گذاری را در «واسطه گری مالی و پولی» و «فلزات اساسی» با مبلغ ۳.۸۷۲.۹۵۱ مشاهده می‌کنیم.

فلزات اساسی روندی افزایشی خود را در این ۵ ماهه ابتدایی سال ادامه داد

بر اساس این گزارش، "سرچشمه" در بخش مجموع سرمایه‌گذاری، به نسبت ماه گذشته خود تیر ماه ۹۹ به میزان ۱۳ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رسانده و در ادامه به نسبت دوره مشابه در سال گذشته ۸۴ درصد افزایش را دستور کار خود قرار داده اند.

فلزات اساسی روندی افزایشی خود را در این ۵ ماهه ابتدایی سال ادامه داد

شرکت "سرچشمه" در حوزه سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس، در انتهای دوره مرداد ماه مبلغی بالغ بر ۲.۵۶۱.۱۱۷ میلیون ریال برآورد شده که شرکت‌های شکل گرفته در این سرمایه‌گذاری «استخراج کانه‌های فلزی»، «شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی» و «فلزات اساسی» هستند. بر همین اساس میزان سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در مرداد ۹۹ به نسبت ماه گذشته ۶۱ درصد رشد به همراه داشته است.

فلزات اساسی روندی افزایشی خود را در این ۵ ماهه ابتدایی سال ادامه داد

بر پایه این گزارش، "سرچشمه" در مردادماه ۹۹ روند صعودی خود را همچون ماه‌های گذشته در بخش سرمایه‌گذاری «استحراج کانه‌های فلزی» و «شرکت‌های چند رسانه‌ای رشته‌ای صنعتی» ادامه داد.

فلزات اساسی روند افزایشی خود را در ۵ ماهه ابتدایی سال ادامه داد

 

اخبار مرتبط
نظرات شما