• سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ -
  • 19/01/2021

مدیر جهاد کشاورزی رابر خبر داد

برداشت گردو از ۴ هزار هکتار باغات شهرستان رابر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رابر گفت: برداشت گردو از سطح ۴ هزار هکتار باغات گردو (بارور) شهرستان رابر از اواسط شهریورماه آغاز شده وتا اواخر مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: گردوی مناطق کوهستانی رابر از نظر کیفیت و مزه در حد عالی وشناخته شده است اما متاسفانه در سال های اخیر به علت وجود آفت کرم خراط وسرمازدگی های اول سال کاهش عملکرد این محصول را دربرخی مناطق شهرستان را شاهد بودیم.
کریم قاسمی خاطر نشان کرد:  با توجه به گستردگی سطح زیر کشت واستراتژیک بودن محصول گردو در این شهرستان، طرح مبارزه تلفیقی با کرم خراط در نقاط مختلف شهرستان با نظارت کارشناسان پهنه، ناظران گیاهپزشکی و همکاری نیروهای بسیج و سپاه اجرا شده و در ادامه این طرح هرس پاییزی و پیوند ارقام مقاوم نیز انجام می شود.
اخبار مرتبط
نظرات شما