• دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ -
  • 23/11/2020

مشاهده آخرین صورتحساب سهام عدالت؛

سهام عدالت قفل شده مردم چقدر می‌ارزد؟

در پایان معاملات هفته اخیر ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 14.6 میلیون تومان رسید. با این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل فروش به 8.7 میلیون تومان و 30 درصد آن به 4.3 میلیون تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز بیش از 29 میلیون تومان است که 60 درصد قابل فروش آن 17.4 میلیون تومان و 30 درصد قابل فروش آن 8.7 میلیون تومان تخمین زده می‌شود.
اخبار مرتبط
نظرات شما