• شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ -
  • 24/08/2019

گزارش تالار منطقه ای کرمان؛

مبادلات بورس منطقه ای کرمان در هفته منتهی به 28 فروردین 98

درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 88 میلیون و 885 هزار سهم به ارزش بیش از 235 میلیارد و 524 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 21 درصد افزایش داشته‌است.

47 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 53 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 5940 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 199918 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5516 واحد افزایش به رقم 150084 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 6465 واحد افزایش عدد 384865 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 82 / 3 و شاخص بازار دوم  هر دو با 71 / 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند
اخبار مرتبط
نظرات شما