• سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ -
  • 15/06/2021

بحرانِ بهبودی مبتلایان کرونا در ایران؛

«کرونا» افسار پاره کرد

مرور آمار کرونا در روز گذشته نشان می دهد نسبت بهبودی به ابتلا در کل کشور در کمترین میزان خودش قرار دارد. یعنی درصد بهبودی بیماران نسبت به قبل کاهش یافته و وضع مداوای بیماران بدتر از قبل شده است. این آمار تحت تاثیر چه عواملی به ثبت رسیده است؟

روند فوتی های کرونایی ایران در روز سه شنبه 22 مهر از قله حداکثری که روز قبل از آن تجربه شده بود کمتر شد اما هنوز این عدد، بالا و نگران کننده است. 

آمار امروز وزارت بهداشت از تعداد فوتی ها، مبتلایان و ...3 رکورد دیگر را اما به ثبت رساند. از یک سو میزان فوتی های هفتگی و شمار بیماران بدحال رکورد زد و از سوی دیگر نسبت بهبودی به ابتلا نیز تصویری از وضعیت درمان بیماران مبتلا به کرونا را به نمایش گذاشت، تصویری که حکایت از آن داشت نسبت بین این دو متغیر دیروز به کمترین میزان رسیده است.

اما این رکورد تحت تاثیر چه عواملی ممکن است به ثبت رسیده باشد؟

رکورد فوتی های هفتگی شکسته شد

با استناد به آمار وزارت بهداشت، امروز میزان فوتی ها به 251 نفر رسید که این میزان از روز گذشته که رکورد بیشترین فوتی روزانه را داشت 21 نفر کمتر ‌است اما هنوز دومین میزان فوتی های روزانه را طی 8 ماه اخیر به نام خود ثبت کرده است.

محاسبه هفتگی مجموع کرونایی های روزانه نشان می دهد که میزان هفتگی فوتی های کرونا به بالاترین میزان خود رسیده است. به عبارت دیگر این رقم از سه شنبه هفته گذشته تا به امروز متاسفانه مجموعا هزار و 651 نفر بوده است. 
 

رابطه نگران کننده بین بیماران بدحال و بهبودی

مهرماه گویا قرار است با رکوردهای کرونایی که به ثبت می رساند تابلوی کرونا را سیاه و تیره نگه دارد، چه آنکه براساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، وضعیت بیماران بدحال نیز روز گذشته به 4 هزار و 570 نفر رسیده که شاید یک علت آن را بتوان در همان موضوع مراجعه دیرهنگام به مراکز بهداشتی دانست و علت دیگر را در سهل انگاری های صورت گرفته در رعایت اصول و پروتکل های ضدکرونایی جستجو کرد. علت را هرچه غیر از این دو نیز در نظر بگیریم اما نتیجه متاسفانه نشان دهنده فشار بیشتر به کادر درمان بخاطر تجمع بیماران بدحال در مراکز درمانی است.

از دیگر شاخص‌هایی که می‌تواند وضعیت کرونا در ایران را از دریچه جدید به تصویر بکشد نسبت بهبودی‌های تجمعی به کل مبتلایان روزانه است.

این میزان در ابتدای ورود کرونا به ایران نسبت کمی را داشت که در ادامه با رشد تجهیزات بیمارستانی و کاهش میزان ابتلایان این رقم افزایش یافت. درمیانه تابستان این نسبت به بیشترین حد خود رسید که تقریبا 87 درصد بود. در خصوص این نسبت آنچه برای تفسیر مهم است آن است که زیادتر بودن این آمار نشانه ای مثبت و پایین بودن آن علامتی منفی در توضیح شرایط مبارزه با این بیماری است.

مقایسه آمار از ابتدا تاکنون نشان می دهد با آنکه مردادماه میزان فوتی ها و بیماران افزایشی موقت را داشتند اما این نسبت میزان بالایی داشته است. یعنی با آنکه حجم مبتلایان و فوتی های روزانه در مرداد به یکباره افزایش یافته بود اما درصد بیشتری از مبتلایان کرونا در تابستان مداوا می‌شدند.

اما کاهش تدریجی این نسبت از اواخر تابستان تا دیروز بیانگر آن است که علاوه بر آمار تاسف باری که در حوزه ابتلا، بیماران بدحال  و فوتی ها مشاهده می شود، نسبت بهبودی به ابتلا به کمترین میزان خود از ابتدای ورود کرونا با ایران تاکنون رسیده است.

براساس آمار اعلام شده، این میزان 80.99 درصد است، یعنی به نسبت قبل درصد کمتری از مبتلایان در کل کشور مداوا شده‌اند درحالیکه درصد بیماران بدحال وفوتی ها نیز نسبت به قبل رو به افزایش است. این یعنی وضعیت ایران از قله ای که در میانه تابستان گذشت خطرناکتر است.

دلیل این آمار نگران کننده می‌تواند افزایش تعداد مبتلایان، کاهش دسترسی به تجهیزات و امکانات درمانی مورد نیاز برای درمان کرونا و خستگی کادر درمان از سوی دیگر باشد.

به هر شکل کاهش این آمار وضعیت ایران را در خصوص مبارزه با کرونا بحرانی تر از قبل جلوه می دهد.

اخبار مرتبط
نظرات شما