• شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ -
  • 24/08/2019

14 اردیبهشت برگزار می شود

انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی ساختمان کرمان

پیرو مصوبه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان مهندس، اولین جلسه مجمع بانوان مهندس برای برگزاری انتخابات، رأس ساعت 17:30 روز شنبه مورخ 1398/02/14 در اداره پست مرکزی، واقع در بلوار شهید صدوقی (جاده تهران) برگزار می­ شود.

اخبار مرتبط
نظرات شما