• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان،خبر داد

مهاجرپذیری شهرستان‌های سیرجان و بردسیر

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ویژه شهرستان های سیرجان و بردسیر به ریاست استاندار و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مسئولین شهرستان های مذکور و دیگر اعضا تشکیل شد.دکتر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در این نشست، از تدوین برنامه‌های خاص در سال جاری با توجه به شعار سال توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین با ارائه گزارشی از شاخص های جمعیتی و اشتغال شهرستان  بردسیر  خاطرنشان کرد شهرستان بردسیر با رشد جمعیت بالاتر  در حال حاضر یکی از شهرستان های مهاجر پذیر است که این مهم با توجه به نزدیکی آن به مرکز استان که قاعدتاً باید شاهد مهاجرفرستی آن باشیم نشان از ظرفیت بالای اقتصادی شهرستان دارد و بر این اساس سالانه قریب ۵۵۰ نفر مهاجرت به شهرستان ثبت شده است.
 دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان همچنین نرخ مشارکت اقتصادی شهرستان بردسیر را بالاتر از متوسط استان اعلام نمود و افزود: ساختار اقتصادی شهرستان بردسیر غالباً کشاورزی است.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سهم بخش کشاورزی را در ساختار اقتصادی شهرستان بردسیر ۴۰ درصد، صنعت و معدن ۲۵ درصد و خدمات را ۳۴ درصد اعلام نمود و افزود: طی سال های گذشته بیشترین اشتغال در بخش صنعت و معدن ایجاد شده است.
 دکتر رودری با اشاره به اینکه ۲۴ پروژه از ۶۷۴ پروژه اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشته با حجم سرمایه گذاری برنامه‌ریزی‌شده ۲۱۹۴۱۲۸ میلیون ریال و ایجاد ۱۸۷۵ فرصت شغلی جدید در شهرستان بردسیر پیش بینی  و تعریف شده گفت تاکنون ۱۳۵  فرصت شغلی جدید  ایجاد شده است.
 دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان نرخ بیکاری در شهرستان بردسیر را در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲.۴ درصد اعلام نمود و افزود به طور متوسط سالانه ۴۵۰ نفر وارد بازار کار شهرستان بردسیر می شوند.
 دکتر رودری همچنین اشتغال برنامه ریزی شده در سند توسعه شهرستان بردسیر را در سال گذشته ۸۹۹ نفر اعلام نمود و افزود:  طی سال‌های ۹۹- ۹۵ به طور متوسط سالانه ۲۱۰ فرصت شغلی در شهرستان ایجاد شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین با ارائه شاخص های جمعیتی و اشتغال شهرستان سیرجان خاطرنشان کرد شهرستان سیرجان نیز با نرخ رشد جمعیتی بالاتر از متوسط استان مهاجر پذیر بوده به طور متوسط سالانه ۸۴۲۰ نفر به شهرستان مهاجرت داشته اند.
 دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ساختار اقتصادی شهرستان سیرجان را بسیار نزدیک به جوامع مدرن اعلام نمود و افزود: بخش خدمات در ساختار اقتصادی این شهرستان ۵۰ درصد، صنعت و معدن ۳۵ درصد و کشاورزی ۱۵ درصد سهم دارند.
 دکتر رودری نرخ بیکاری در شهرستان سیرجان در سال ۱۳۹۵ قریب به ۱۱.۸ درصد اعلام نمود و افزود: سالانه به طور متوسط ۵۴۰۰ نفر وارد بازار کار در این شهرستان می شوند.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعداد بیکاران شهرستان سیرجان در سال گذشته را ۱۱ هزار و ۵۵۰ نفر اعلام نمود و افزود:  اشتغال ۵۷۷۱ نفر در سند توسعه شهرستان در سال گذشته برنامه ریزی شده است.
 دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان همچنین خاطرنشان کرد ۲۴ پروژه از ۶۷۴ پروژه اقتصاد مقاومتی استان با پیش‌بینی اشتغال ۳۳۳۹ نفر در شهرستان سیرجان تعریف شده که تا کنون دو هزار و ۲۹۷ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد نموده  است.
گالری عکس
اخبار مرتبط
نظرات شما