• سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 26/05/2020

تحلیل یک اقتصاددان کرمانی از آثار تحریم نفت بر اقتصاد؛

بار «مالیات پنهان» بر دوش خانوار ایرانی

یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان به تحریم فروش نفت و اثرات مستقیم و غیرمستقیم این موضوع بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: شاید در زمان تحریم بیشتر نفت ایران؛ دولت مستقیما مالیات از مردم نگیرد اما به خاطر جبران کسری خود باید افزایش نقدینگی بی رویه روی بیاورد که این مهم سبب خواهد شد که افزایش تورم شده که در این حالت ارزش دارایی و قدرت خریدم مردم کم می شود و به نوعی مالیات پنهان می دهند و از این طریق کسری بودجه دولت جبران خواهد شد.

دکتر"حسین مهرابی" ، درباره کاهش فروش نفت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: تحریم فروش نفت برای کشورهایی که تحریم می شوند و برای کشورهای واردکننده نفت تبعاتی دارد.
مهرابی با بیان اینکه تحریم نفتی ما ممکن است روی اقتصاد چین، ژاپن و روسیه و تاثیر داشته باشد اما این تاثیر کمتر از تاثیر بر روی کشور خودمان است تصریح کرد: تحریم نفت با شرایط کنونی دنیا ممکن است خیلی اثربخشی نداشته باشد و راه های دور زدن زیادی وجود دارد. شاید بشود با چند دلار ارزان تر نفت را روی دریا فروخت و همچنین کارهای دیگری انجام داد.
  وی با اشاره به اینکه در این شرایط مسئله انتقال پول سخت تر است، ادامه داد: فروش ممکن است سخت نباشد اما برگشت پول و تحریم های بانکی به طور جدی تری مطرح است. البته راه های دیگری وجود دارد اما اطمینان بخش نیست و ممکن است فسادآور باشد.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان با اشاره به اینکه نمی شود تاثیر منفی کاهش فروش نفت را نادیده گرفت، افزود: نکته دیگر این است که تحریم فروش نفت اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد دارد. سهم عمده ای از صادرات نفت وارد بودجه دولت و حدود 20 درصد نیز وارد صندوق توسعه ملی می شود بنابراین بیشترین مسئله تحت تاثیر فروش نفت، بودجه دولت است و جبران آن به راه های تامین کسری بودجه دولت برمی گردد.
مهرابی اظهار کرد: یک راه جبران کسری، افزایش مالیات است که بعید می دانم با رکود حاکم جواب بدهد و راه دیگر استقراض از بانک مرکزی که ساده ترین راه بوده و دولت ها این کار را انجام می دهند.
وی تصریح کرد: این کار در حقیقت یک نوع افزایش نقدینگی بی رویه در پی دارد و تورم ایجاد می کند و تاوان آن را مردم می پردازند که به اصطلاح به آن مالیات پنهان و مالیات تورمی می گویند.
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: دولت مستقیما مالیات نمی گیرد اما به خاطر افزایش حجم پول، ارزش دارایی و قدرت خریدم مردم کم می شود و به نوعی مالیات پنهان می دهند و از این طریق کسری بودجه دولت جبران می شود.
وی با اشاره به اینکه استقراض خارجی راه دیگر است که بسته به سیاست خارجی دولت صورت می گیرد، افزود: بخش دیگر را سایر درآمدهای ارزی و افزایش دلار و ارز خارجی پوشش می دهد و به عنوان مثال با دلار 14 هزار تومان دست دولت برای مخارجی که دارد بازتر است.
مهرابی با بیان اینکه کاهش فروش نفت محاسن و معایبی دارد که محاسن آن بیشتر در بلندمدت آشکار می شود ادامه داد: کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت نتیجه خوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود اما در کوتاه مدت به دهک های پایین درآمدی خیلی فشار می آورد.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان در پایان خاطر نشان کرد: تحریم ها در بلندمدت نمی تواند ادامه داشته باشد و بالاخره روزی روش کامل دور زدن تحریم ها را می آموزند و یا در مذاکرات به نتیجه می رسند که بتوانند فروش نفت را انجام بدهند اما آثار کوتاه مدت این تحریم ها بر اقتصاد ایران بیشتر از آثار بلندمدت است و در کوتاه مدت فشار غیرقابل انکاری بر مردم وارد خواهد کرد.
اخبار مرتبط
نظرات شما