• پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 28/05/2020

پس از انتخاب هیات رییسه دوره نهم اتاق؛

روسای هشت کمیسیون تخصصی اتاق کرمان‌، انتخاب شدند

در چهارمین نشست هیات نمایندگان دوره نهم، روسای 8 کمیسیون اتاق کرمان انتخاب شدند.

بر این اساس، سیدمحمدرضا ترابی موسوی رئیس کمیسیون کشاورزی، بابک اسمعیلی رئیس کمیسیون صنعت و معدن، رضا بهرامی رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی، علی نقوی رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه گذاری، محمدحسین اکبری رئیس کمیسیون بیمه، بانک، مالیات، محمدعلی محمدمیرزائیان رئیس کمیسیون بازرگانی، سیدمحمدابراهیم علوی رئیس کمیسیون آی تی و کسب و کارهای نوین و حسین نجف‌آبادی‌پور به عنوان  رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی انتخاب شدند.

گفتنی است روسای کمیسیون های اتاق کرمان باید از بین اعضای هیات نمایندگان این مجموعه انتخاب شوند.

اخبار مرتبط
نظرات شما