• شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ -
  • 24/08/2019

رشد مطلوب درآمدهای عملیاتی؛

سود گل گهر در سال 97 دو برابر شد

درآمدهای عملیاتی شرکت گل گهر رشد مطلوبی را در سال گذشته تجربه کرده است و با بیش از 70 درصد افزایش به 95 هزار و ‏‏626 میلیارد ریال رسیده است.‏

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در سال مالی قبل و بر اساس صورت های مالی سالیانه حسابرسی نشده، موفق به کسب ‏سود خالص 43 هزار و 908 میلیارد ریالی گردیده است.‏

سود گل گهر در سال 97 دو برابر شد
درآمدهای عملیاتی شرکت رشد مطلوبی را در سال گذشته تجربه کرده است و با بیش از 70 درصد افزایش به 95 هزار و ‏‏626 میلیارد ریال رسیده است.‏
همچنین، سود سرمایه گذاری های شرکت به بیش از 9.400 میلیارد ریال رسیده است و این در حالی است که این سود ‏در سال 96 کمتر از 400 میلیارد ریال بوده است. سود سهام شرکت های سنگ آهن گهر زمین و همچنین شرکت ‏سرمایه گذاری گل گهر بخش عمده ی سود سرمایه گذاری شرکت را به خود اختصاص می دهند.‏
نرخ فروش متوسط هر تن گندله شرکت در سال گذشته، 6.5 میلیون ریال به ازای هر تن بوده است و نرخ فروش متوسط ‏کنسانتره صادراتی نیز که دیگر محصول اصلی آن است، معادل 4.75 میلیون ریال به ازای هر تن بوده است. ‏
مقادیر فروش کل در مقایسه با سال قبل از آن، تغییر خاصی نداشته است و در محدوده 15.4 میلیون تن انواع محصولات ‏که عمدتا شامل گندله و کنسانتره است، می باشد. مقادیر فروش نسبت به سال 96 در حدود 4 درصد افزایش را نشان ‏می دهد.‏
اخبار مرتبط
نظرات شما