• سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 14/07/2020

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان،خبر داد

بیست و چهارمین گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کرمان منتشر شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر نقش دستگاههای اجرایی استان در ارائه دقیق و به موقع اطلاعات خواسته شده در تهیه و تدوین و همچنین کیفیت تحلیل های ارائه شده در بیست و چهارمین گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان، تاکید کرد و ضمن اظهار امیدواری بر افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در سال های آینده افزود: سازمان در راستای غنای محتوای گزارش فوق از نظرات علمی و اصلاحی کلیه صاحب نظران و نخبگان استقبال می کند.

دکتر جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اهمیت این سلسله گزارش ها گفت: تمام سعی و تلاش سازمان با هدف پاسخگویی به حداقل نیازهای اطلاعاتی مسئولین ، محققین ، دانشجویان و... علی رغم همه مشکلات در تهیه و به روز رسانی آمار بوده است.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر نقش دستگاههای اجرایی استان در ارائه دقیق و به موقع اطلاعات خواسته شده در تهیه و تدوین و همچنین کیفیت تحلیل های ارائه شده در گزارش فوق تاکید نمود و ضمن اظهار امیدواری بر افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در سال های آتی افزود:  سازمان در راستای غنای محتوای گزارش فوق از نظرات علمی و اصلاحی کلیه صاحب نظران و نخبگان استقبال می نماید.

 لازم به یادآوری است گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان در سال ۱۳۹۶ به عنوان بیست و چهارمین تجربه استان در این زمینه طی پنج فصل شامل(ویژگی های جغرافیایی ، جمعیت و نیروی انسانی استان ، اقتصاد  کلان استان ، امور اجتماعی و فرهنگی ، امور زیربنایی و تولیدی) به عنوان مجموعه ای  مدون از وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان جهت تقویت نقاط قوت و بهره گیری از فرصت ها و پوشش دادن نقاط ضعف و تبدیل تهدیدها به فرصت موثر چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

گالری سند
اخبار مرتبط
نظرات شما