• پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ -
  • 21/11/2019

گزارش هفتگی بازار؛

مبادلات بورس منطقه ای کرمان در هفته منتهی به هشتم خرداد 98

درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 79 میلیون و 187 هزار سهم به ارزش بیش از 258 میلیارد و 212 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 3 درصد کاهش داشته‌است.

47 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 53 درصدمربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 9308 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 224477 واحد رسید. شاخص بازار اول با 6543 واحد افزایش به رقم 167686 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 20000 واحد افزایش عدد 436064 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 06 / 4 و شاخص بازار دوم  با 81 / 4 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما