• دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 25/05/2020

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری،خبر داد

فعالیت 313 مدیرخانم در پست‌های میانی استان کرمان

بیش از 313 مدیر خانم در پست های میانی در استان کرمان در سطح معاونت ها و مدیریت ادارات شهرستان مشغول به فعالیت بوده و 5 مدیرکل خانم نیز در سطح استان کرمان داریم که نشان می دهد زنان می توانند جایگاه ویژه ای در بخش های مدیریتی استان داشته باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: یک معاونت جدید برای استانداری کرمان تایید شده که پیشنهاد ما به استاندار کرمان این است برای این پست یک خانم انتخاب شود.

"فاطمه‌السادات حسینی" ، درباره وضعیت بانوان در پست های مدیریتی در استان کرمان اظهار کرد: کرمان زنان شایسته و توانمند زیادی دارد اما در بحث مدیریت بانوان، نگاه سلیقه ای است و به خانم ها فرصت آزمون و خطا داده نشده است.
وی افزود: پیشنهاد این است که خانم‌ها در پست های میانی مانند معاونت ها و مدیریت ادارات مشغول به فعالیت شوند تا هم دانش مدیریت را کسب کرده و هم توانمندی خود را بروز داده و توان مدیریتی آنها تقویت شود.
حسینی با اشاره به اینکه باید بانوان آگاهسازی و آموزش داده شوند، تصریح کرد: از سوی دیگر بانوان نیز باید اعتماد به نفس لازم را داشته باشند. بیش از 313 مدیر خانم در پست های میانی در استان کرمان در سطح معاونت ها و مدیریت ادارات شهرستان مشغول به فعالیت بوده و 5 مدیرکل خانم نیز در سطح استان کرمان داریم که نشان می دهد زنان می توانند جایگاه ویژه ای در بخش های مدیریتی استان داشته باشند.
وی افزود: همچنین یک معاونت جدید برای استانداری کرمان تایید شده که پیشنهاد ما به استاندار کرمان این است برای این پست نیز یک خانم انتخاب شود.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: معتقدم مدیریت ها باید متناسب با توانمندی، شایستگی و ظرافت بانوان باشد که در این پست ها، مدیریت خانم ها بهتر از آقایان است و باید این موقعیت ها شناسایی و خانم ها در آن پست‌ها گمارده شوند.
وی با اشاره به اینکه فرصت دادن به بانوان در پست های میانی، آنها را برای مسئولیت های بالاتر آماده می کند، گفت: اگر مدیریت ها ترکیبی باشد، قطعا موفقیت ها نیز بیشتر خواهد بود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با بیان اینکه انتصاب بانوان در 30 درصد پست های مدیریت که حداقل آن بوده، فرصت خوبی است که از توان خانم‌ها استفاده کنیم اظهار کرد: نیمی از افراد جامعه بانوان هستند که اگر به آنها فرصت داده و بانوان نیز دانش لازم را کسب کنند، با توجه به مراقبت بیشتری که آنها دارند، موفقیت بیشتری خواهیم داشت.
 
اخبار مرتبط
نظرات شما