• چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 27/05/2020

گزارش بازار؛

مبادلات بورس منطقه ای کرمان در هفته منتهی به 13 خرداد 98

درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 60 میلیون و 182 هزار سهم به ارزش بیش از 196 میلیارد و 241 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به هفته گذشته 24 درصد کاهش داشته‌است.

47 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 53 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 2507 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 226983واحد رسید. شاخص بازار اول با 785 واحد افزایش به رقم 168471 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 9891 واحد افزایش عدد 445956 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 47 / 0 و شاخص بازار دوم  با 27 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما