• سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 26/05/2020

ترکیب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی، مشخص شد

نماینده جیرفت، نایب رییس اول کمیسیون قضایی مجلس باقی ماند

ترکیب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم، دوره دهم مجلس مشخص شد.

 انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم دوره دهم مجلس برگزار شده و ترکیب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مشخص شد.
در این انتخابات الهیار ملکشاهی به عنوان رئیس این کمیسیون تعیین شد، همچنین یحیی کمالی‌پور نماینده جیرفت  و محمد کاظمی به عنوان نواب اول و دوم رئیس تعیین شدند.
 براساس این گزارش در این انتخابات حسین رضازاده و جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون قضایی و حقوقی انتخاب شدند، همچنین حسن نوروزی  به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد
اخبار مرتبط
نظرات شما