• چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 27/05/2020

با حضور روسای کمیسیون های اتاق کرمان؛

رئیس شورای روسای کمیسیون های اتاق کرمان انتخاب شد

در نشستی با حضور روسای کمیسیون های اتاق کرمان در دوره نهم فعالیت هیات نمایندگان،"محمدعلی محمدمیرزائیان" با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای روسای کمیسیون ها انتخاب شد.

 در این نشست بر برگزاری نشست های شورای روسای کمیسیون های اتاق کرمان به صورت ماهانه، نشست های مشترک کمیسیون ها، نشست های کمیسیون ها در دفاتر نمایندگی اتاق کرمان در شهرستان ها و راه اندازی کارگروه هایی متناظر با کمیسیون های تخصصی مشورتی اتاق در شهرستان ها بر اساس توانمندی های خاص آنها تاکید شد.

گفتنی است، رئیس شورای روسای کمیسیون ها، بر اساس ماده 24 آئین نامه تشکیل و مدیریت کمیسیون های تخصصی مشورتی اتاق انتخاب می شود که وظیفه وی پیگیری و هماهنگی مسائل مربوط به کمیسیون هاست. محمدمیرزائیان، هم اکنون رئیس کمیسیون بازرگانی و رئیس دفتر نمایندگی اتاق کرمان در رفسنجان است.

اخبار مرتبط
نظرات شما