• چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ -
  • 26/02/2020

پورابراهیمی از ریاست کمیسیون اقتصادی کنار رفت؛

الیاس حضرتی به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس رسید

الیاس حضرتی با رای گیری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، به ریاست این کمیسیون و احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان به نایب رییسی آن انتخاب شد.

در جریان رای‌گیری هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، الیاس حضرتی با پیروزی بر محمدرضا پورابراهیمی به ریاست کمیسیون انتخاب شد. در این انتخابات عامر کعبی واحمد انارکی محمدی نیز به عنوان نواب رئیس و برگزیده شدند.

حسینی همچنین ادامه داد:« سید حسن حسینی شاهرودی به سمت سخنگویی،  سیدتقی کبیری به سمت دبیر اولی علی اسماعیلی به سمت دبیر دومی انتخاب شدند.»

اخبار مرتبط
نظرات شما