• دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 25/05/2020

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

افزایش سهم «معدن» از اقتصاد در سال ۹۷

مرکز آمار ایران گزارشی از جزئیات سهم بخش های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی اعلام کرد که بر اساس آن جایگاه معدن در اقتصاد ارتقاء یافته است.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران سهم معادن از تولید ناخالص داخلی از ۱.۳ درصد در سال ۹۶ به ۱.۴ درصد در پایان سال ۹۷ رسیده است. این امر حکایت از رشد ۷ درصدی محصول ناخالص بخش معادن دارد.ارزش (مقدماتی) تولیدات این حوزه به ۹۶ هزار میلیارد و ۶۸۰ رسید.

در این گزارش که سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه در نظر گرفته است حوزه استخراج نفت و گاز از سهم ۲۱.۶درصدی به ۱۹.۶ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این سهم حوزه صنعت نیز از ۱۲.۳درصدی سال ۹۶ به ۱۲.۱ درصد در پایان سال گذشته رسیده است.

طبق این گزارش گروه صنایع و معادن که متشکل از نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق و ساختمان است شاهد کاهش سهم در تولید ناخالص داخلی از ۴۵.۱ به ۴۲.۹درصد بوده است.

یکی از نکات قابل توجه این گزارش رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت از ۷۸.۱۴ به ۸۰.۴درصد است. ارزش تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵.۷ میلیون میلیارد ریال اعلام شده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما