• سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 26/05/2020

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان،خبر داد

تقسیم استان به 10 منطقه گردشگری برای توسعه بلندمدت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در اسناد آمایشی، استان کرمان به 10 منطقه گردشگری تقسیم شده که توسعه بلندمدت استان را رقم بزند.

"جعفر رودری" اظهار کرد: گردشگری یکی از بخش های درآمدزا و مهم در مباحث اقتصادی دنیاست و به دلیل اشتغال آسان، ارزان و ضریب فزاینده در این بخش، در برنامه ریزی های اقتصادی مورد توجه است.
وی افزود: گردشگری یک ظرفیت بسیار خوب برای ایجاد صلح و دوستی در بین کشورهاست و لذا دامنه آن فراتر از مسائل اقتصادی در نظر گرفته می شود.
رودری تصریح کرد: ایران رتبه 10 دنیا را به لحاظ جاذبه های تاریخی و باستانی، رتبه 5 جاذبه های طبیعی و در شاخص رقابت پذیری صنعت توریسم رتبه اول دنیا را دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: طی دو دهه گذشته سهم ایران از اقتصاد گردشگری دنیا افزایش یافته و تعداد گردگشران وارد شده به ایران بیش از 3 میلیون و 900 هزار نفر در سال 2016 بوده و بیش از 9 میلیون نفر از کشور خارج شده اند.
وی افزود: استان کرمان به لحاظ تعداد گردشگران 0.7 درصد سهم گردشگران کشور را دارد که 38 هزار نفر توریست خارجی در سال 96 داشته ایم.
رودری اظهار کرد: در زیرساخت های حوزه گردشگری یک و نیم درصد مراکز اقامتی، 1.34 درصد هتل های کشور و سهم 0.75 درصدی گردشگران خارجی را در استان کرمان داریم.
وی با اشاره به جاذبه های گردشگری استان کرمان عنوان کرد: در سند چشم انداز توسعه استان بعد از معدن، صنعت و کشاورزی، گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه استان دیده شده است.
رودری با اشاره به اینکه یکی از محورهای دیگر گردشگری سلامت است، گفت: در اسناد آمایشی، استان کرمان به 10 منطقه گردشگری تقسیم شده که توسعه بلندمدت استان را داشته باشیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه تصریح کرد: عوامل سیاسی و سیاستی داخلی، عوامل نهادی و سازمانی، عوامل سیاسی خارجی، زیربنایی، اقتصادی و ... از مهم ترین موانع و چالش های توسعه گردشگری به شمار می روند.
وی افزود: اولویت بخشی به صنعت گردشگری، توجه به خواسته های اصلی گردشگران، اعتمادسازی و حمایت از گردشگران، توسعه زیرساخت های مرتبط با گردشگری، ساماندهی تعطیلات در کشور و توزیع مناسب سفر در تمام فصول سال، رقابتی کردن صنعت گردشگری و ... از جمله راهکارهای توسعه صنعت گردشگری استان کرمان است.
اخبار مرتبط
نظرات شما