• دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 25/05/2020

فرخی استعفا داد؛

«فریدون فعالی»سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری کرمان شد

غلامرضا فرخی مدیرکل میراث و گردشگری استان کرمان یک هفته پس از آنکه مورد انتقاد وسیع مدیران ارشد بخش دولتی و خصوصی استان و نمایندگان مجلس قرار گرفت ترجیح داد قبل از آنکه گزارش عملکرد خود که وعده آن را روابط عمومی اش داده بود،منتشر کند از این سمت کناره بگیرد و جای خود را به «فریدون فعالی» بدهد.

بر اساس این گزارش در حالی که عمده انتقادهای مورد اشاره به حوزه گردشگری و ضعف در این بخش بود، فرخی ترجیح داد از طریق همکارانش پای دوقطبی کاذب شمال و جنوب استان را وسط بکشد و روسای سابق میراث استان و مدیران ارشد اجرایی را به همداستانی با تعرض کنندگان به حریم آثار تاریخی متهم کند که ظاهرا این رویکرد نتیجه ای برای او در بر نداشت و راه استعفا را پیش روی وی گذاشت.  
گفتنی است «فریدون فعالی» مدیرکل اسبق میراث فرهنگی استان های گلستان، فارس و مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان خراسان رضوی بوده که به عنوان سرپرست جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان معرفی می شود.
اخبار مرتبط
نظرات شما