• دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 03/08/2020

تحلیلی از محمود سریع القلم؛

۳۰ ویژگی جامعه‌ای که در آن «رقابت»کمیاب است

دکتر محمود سریع القلم در نوشتاری به ۳۰ ویژگی جامعه‌ای که در آن رقابت کمیاب است،پرداخته است:

​۱-افراد اول دیگران را تمجید می­‌کنند، بعد شاید تحلیل کنند؛

2-صنعت تملق ناخواسته تسرّی پیدا می­‌کند؛

3-مناسبات فردی بر سیستم سازی اولویت پیدا می­‌کند؛

4-افراد واژه ­هایی را استفاده می­‌کنند که صاحبان سِمَت خوششان بیاید؛

5-حفظ سِمَت بر کیفیت عملکرد مدیران اولویت پیدا می­‌کند؛

6-در ناخودآگاهِ افراد، راستگو نبودن حالت عادی پیدا می­‌کند؛

7-کسانی که توانایی، تخصص و شخصیت دارند به حاشیه رانده می­‌شوند؛

8-دستیابی به سِمَت بسیار سهل می­‌شود ؛

9-رؤیا پردازی و تخیلات جای تحلیل­ های مبتنی بر Fact را می­‌گیرند؛

10-افراد می‌­آموزند 10 درصد حقیقت را بگویند، 90 درصد تزیین کنند؛

11-حیله­ گری برای رسیدن به پول و سِمَت بسیار فعال می­‌شود؛

12-افراد می‌آموزند با واژه­ ها، حداقل برای مدتی می­توانند دیگران را فریب دهند؛

13-دسترسی به رانت بسیار راحت می‌­شود؛

14-فی­ البداهه بودن (Arbitrariness) قاعده می­‌شود؛

15-پیش­بینی رفتار و افکار واقعی افراد، ناممکن می­‌شود؛

16-افراد در طول یک روز بنا به ضرورت و نوع مخاطبین، چند بار جهان­ بینی عوض می­‌کنند؛

17-وفای به عهد، معنای خود را از دست می‌­دهد؛

18-افراد، شخصیت واقعی خود را در لایه­ های تودرتو پنهان می‌­کنند؛

19-افراد در توجیهِ طرح هایی که کارآمدی ندارند، حرفه­ ای می­‌شوند؛

20-برنامه ­ریزی با موانع جدی روبرو می­‌شود؛

21-به سختی می­‌شود روی قول، سخن و دیدگاه افراد حساب کرد؛

22-عمده نوآوری ­ها در حفظ سِمَت خود را نشان می­‌دهند؛

23-مسئولیت و اعتبار اظهار نظر کردن به شدت کاهش پیدا می­‌کند؛

24-موضوع کارآمدی صرفاً در سخنرانی ­ها و همایش­ ها بحث می­‌شود؛

25-اهمیت ثانیه، دقیقه و زمان به حداقل خود می‌­رسند؛

26-کار جّدی و درازمدت، بسیار سخت می­‌شود؛

27-افراد خورجینی از شخصیت­‌های مختلف در اختیار دارند که به تناسب شرایط، از شخصیت مناسب استفاده می‌­کنند؛

28-ارتقاء افراد عمدتاً با سنجش میزان ارادت آنها، تعیین می­‌شود؛

29-کشورهای دیگر و بنگاه های خارجی به سختی بتوانند با این جامعه به توافقِ پایدار برسند؛

30-جامعه و کشور به تدریج، اثرگذاری و مزیت نسبی خود را در سطح بین­ المللی از دست می­‌دهند.

اخبار مرتبط
نظرات شما