• چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ -
  • 26/02/2020

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس،مطرح کرد:

افزایش «فاصله طبقاتی» با رشد شاخص فلاکت

نماینده رفسنجان و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: شاخص فلاکت عدد ٣٩ را نشان می دهد که این موضوع سبب افزایش فاصله طبقاتی و بی عدالتی شده است.

احمد انارکی محمدی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ،با بیان اینکه مردم با شاخص پوست و استخوان خود تورم و بیکاری را لمس می کنند، گفت: شاخص فلاکت برای سال ۹۷ عدد ۳۹ را نشان می دهد، اما برای درک  فشارهای وارده بر مردم، حضور در بین مردم کافی است تا قبل از این که آمارها از درد و رنج مردم بگوید خودمان همچون مردم با پوست و استخوان بفهمیم چه خبر است و چه باید کرد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه پیش بینی شرایط اقتصادی و تحریم ها باید قبل از اجرا صورت می گرفت، افزود: با سناریوهای مدون و عملیاتی فشارها باید به حداقل می رسید، چراکه کشور ظرفیت های بیشماری دارد و می توان با این توانمندی ها از حجم مشکلات کاست و آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند.

کاهش صادرات نفت منجر به نزول رشد اقتصادی شده است

وی با بیان اینکه تحریم ها و کاهش صادرات نفت و سایر کالاها منجر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش رتبه کشور در بین اقتصادهای جهان شده است، ادامه داد: این حجم از مشکلات اقتصادی فعلی بیشتر مربوط به ساختارهای اقتصادی، ناکارآمدی برخی بخش های مدیریتی، سوداگری و رانت خواری است.

انارکی محمدی تاکید کرد: بدترین آسیبی که تورم و بیکاری ایجاد می کند مربوط به افزایش فاصله طبقاتی و بی عدالتی است، جایی که فقرا فقیر تر و اغنیا غنی تر می شوند و در چنین شرایطی ناهنجارهای اجتماعی نیز افزایش می یابد.

همراهی مردم با مسئولان برای دور زدن تحریم ها

وی با اشاره به همراهی مردم با مسئولان برای دور زدن تحریم ها، افزود: مردم صبورانه و با آگاهی و درک بالای شرایط همراه نظام هستند و در چالش برجامی با آمریکا، قاطعانه حق را به دیپلماسی و استراتژی کشورمان می دهند و این دلیل اصلی مقاومت و صبوری است.

 نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شاید بتوان گفت سطح آگاهی، تحلیل و احساس مسئولیت مردم ایران بسیار فراتر از میانگین جهانی است و باید به این مردم افتخار کرد، اما این امر باید بر تلاش و تدبیر مسئولین بیافزاید تا بخشی از  آنچه لایق این مردم بوده حداقل فراهم شود.

اخبار مرتبط
نظرات شما