• شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ -
  • 25/01/2020

گزارش بازار؛

مبادلات بورس منطقه ای کرمان در هفته منتهی به 26 تیر 98

درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 33 میلیون و 596 هزار سهم به ارزش بیش از 263 میلیارد و 24 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد رشد داشته‌است.

30 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 70 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 2832 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 246790 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2658 واحد کاهش به رقم 182373 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 31080 واحد کاهش عدد 488459 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 4 / 1 و شاخص بازار دوم  هر دو با 6 / 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
 
اخبار مرتبط
نظرات شما