• شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 30/05/2020

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان خبر داد:

همکاری دفاتر گردشگری چین با استان کرمان

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: تعدادی از مدیران گردشگری چین به کرمان سفر کرده و دو روز در استان خواهند بود که برخی از این دفاتر گردشگری با ایران کار کرده و برخی نخستین بار است که با کرمان کار می کنند.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: تعدادی از مدیران گردشگری چین به کرمان سفر کرده و دو روز در استان خواهند بود که برخی از این دفاتر گردشگری با ایران کار کرده و برخی نخستین بار است که با کرمان کار می کنند.

"مهدی سیاوشی" امروز 27 بهمن ماه در دیدار مدیران گردشگری چینی با استاندار کرمان اظهار کرد: مدیران گردشگری چین که به استان کرمان سفر کرده اند دو روز در استان خواهند بود و از مناطق گردشگری استان بازدید می کنند.

وی افزود: برخی از این دفاتر گردشگری با ایران کار کرده و برخی نخستین بار است که با کرمان کار می کنند.

سیاوشی تصریح کرد: کشور چین در سال بیش از 100 میلیون گردشگر به نقاط مختلف دنیا می فرستد و ایران و استان کرمان که جاذبه های گردشگری بسیاری دارد، می تواند مقصد خوبی برای چینی ها باشد.

"مسعود دهقانی" نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این دیدار گفت: از گردشگرانی که به کرمان بیایند استقبال می کنیم و کرمان جاذبه های ایران را دارد و ورزش زورخانه ای منحصر به استان کرمان است.

وی افزود: کرمان بزرگ ترین استان ایران و تنها استانی است که هفت اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی دارد و گرم ترین نقطه زمین در شهداد واقع در استان کرمان است.

دهقانی اظهار کرد: جشنواره های مختلف در طول سال در استان کرمان برگزار می شود و هتل های بوم گردی برای آشنایی با زندگی مردم محلی در استان فعال است و کرمان مردم میهمان نوازی دارد.
اخبار مرتبط
نظرات شما