• پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ -
  • 23/01/2020

با انتخاب نواب رییس و روسای کمیته ها؛

انتخابات داخلی کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان برگزار شد

انتخابات داخلی کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان،برگزار شد و «مظفر محمدی» عضو هیات امنای انجمن پسته ایران به عنوان نایب رییس اول این کمیسیون و رییس کمیته ارزی و بورس و «حامد بدرآبادی» به عنوان نایب رییس دوم کمیسیون انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، در این نشست پیرامون انتخاب و معرفی قائم مقام، نواب رئیس، روسای کمیته و دبیر کمیسیون بازرگانی،نحوه انتخاب اعضای ثابت کمیسیون،اهداف و برنامه های کمیسیون، نحوه تعیین اعضای کمیته ها و نحوه انتخاب زمان برگزاری جلسات کمیسیون وکمیته ها بحث و بررسی صورت گرفت.
 در ادامه این نشست، نواب رئیس، قائم مقام کمیسیون و دبیر کمیسیون به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند:
                نائب رئیس اول کمیسیون: مظفر محمدی
                نائب رئیس دوم کمیسیون: حامد بدرآبادی
                قائم مقام کمیسیون: معصومه سعید
                دبیر کمیسیون: هانیه نجارزاده
همچنین با تصویب اعضای کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان 4 کمیته ی بازرگانی داخلی و واردات، صادرات، برنده بسته بندی و تجارت الکترونیک و کمیته ارزی و بورس تشکیل شد که روسای این کمیته ها نیز در همین جلسه به شرح زیر انتخاب شدند:
                رئیس کمیته ی بازرگانی داخلی و واردات: سیدمحمد حسینی
                رئیس کمیته صادرات:محمدرضا حیدری
                رئیس کمیته برند، بسته بندی و تجارت الکترونیک: مسلم میرزایی
                رئیس کمیته ارزی و بورس:مظفر محمدی
بر اساس گزارش اقتصاد کرمان، مقرر گردید هر ماه جلسه کمیسیون بازرگانی تشکیل شود و چنانچه بیشتر از یکبار در ماه نیاز باشد جلسات فوق العاده برگزار شود.همچنین  هرکمیته برنامه عملیاتی یک ساله خود را اعلام نماید و در جلسه کمیسیون مطرح، اولویت بندی و عملیاتی شوند.این گزارش می افزاید،مقرر گردید اعضای ثابت کمیسیون به صورت ترکیبی از فعالان اقتصادی از شهرستان های مختلف، انجمن ها و نمایندگان و دستگاه های متولی صادرات باشند.
 گفتنی است کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان با ریاست محمدعلی محمدمیرزاییان عضو هیات نمایندگان اتاق، فعالیت می کند.
 
اخبار مرتبط
نظرات شما